Eşdeğer Mansiyon, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması

Mimari proje raporu:

Tasarım doğal bir kentsel unsur olan “yeşil omurga” inönü parkı ile anlamsal ve mekansal ilişki kuracak biçimde ele alınmıştır. Yapı önündeki alan ile birlikte bir “kent bahçesi” tanımlamaktadır. Kurguda yer alan iç bahçeler, üst bahçe ve kent odası niteliğindeki kış bahçesi bu mekansal kimliği yapı alanı içinde sürdüren ve pekiştiren unsurlardır. Gereksinim programı içerik olarak ticari faaliyetin doğasıyla da uyumlu olarak bir “iletişim ve tanıtım ortamı” olarak yorumlanmış ve mekanlaştırılmıştır. Sosyo kültürel mekanlar kent odası etrafında ve bağımsız kullanıma da elverişli olarak kent bahçesi yönünde konumlandırılmış, böylelikle etkinliklerin kentsel algıda öne çıkacağı ve kentsel yaşantıya canlılık sunacağı düşünülmüştür. Yapı temel kullanıcıları olan oda üyelerine, yöneticilere ve çalışanlara ise insancıl, doğal değerler ile bütünleşik, şeffaf, esnek ve her türlü değişikliğe uyumlu “insani bir çalışma ortamı” sunmaktadır. Çalışmamızda, gereksinim programında yer verilen işlevlere istenen büyüklük, sayı, nicelik ve nitelikte eksiksiz olarak yer verilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın