Eşdeğer Mansiyon, Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Eşdeğer Mansiyon, Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Genel Yaklaşım / Vizyon

Kesin olmayan kaynaklara göre; son Asur Kralı Sardanapalus tarafından “bir günde” kurulan kent Anchiale, günümüzdeki Karaduvar’ın kapladığı coğrafi bölgenin ilk yerleşimidir. Bundan sonra farklı medeniyetler tarafından kullanılmış olmasına rağmen bu coğrafyada kurulan medeniyetlerin birbiri ardına bir sürekliliğinin bulunmadığı bilinmektedir. Günümüz Karaduvar’ının da benzer biçimde kendisinden bir önceki yerleşimle coğrafyası dışında pek bir bağının bulunduğu söylenemez. Karaduvar, görece yeni bir yerleşimdir.

Etrafında bulunan petrol şirketleri tarafından dağıtım tesisi olarak kullanılan geniş araziler, arıtma tesisi ve gübre sanayisi arazileri Karaduvar’ın dış çeperlerini sararak yerleşimin kendi içine kapanık, merkezden kopuk karakterini daha da keskinleştirmiştir. Doğal plajı ve küçük parsellerde yapılan tarımıyla bu izolasyonun bir noktada yerleşimin lehine çalıştığını da söylemek mümkündür. Kent merkezine 6-7 km uzaklıkta olmasına rağmen; kentin batı yönünde, sanayi arazilerinin ise doğu yönünde gelişmesi ile ulaşılması güç, bulunması zor bir odak haline gelmiştir.

Çevresinde yer alan sanayi tesislerinin büyümeyi durdurması ve 70’li yıllarda inşa edilmeye başlanan balıkçı barınağı ile birlikte Karaduvar’ın tarım ve balıkçılık ile özdeşleşen karakteri daha da belirginleşmeye başlamıştır.

Proje ile hedeflenen Karaduvar’ın mevcut tarım potansiyelini yerel halk lehine geliştirmek, balıkçılık ile var olan ilişkiyi yeni eklenen tesislerle güçlendirmek ve bu iki hayati fonksiyonu dışarıdan gelen ziyaretçilerin de yoğun kullanacağı kesintisiz ve “yaşayan” bir ekosisteme sahip kıyı hattı ile beslemektir.

Yapılan müdahaleler; Karaduvar’ın “kent-kır” eşiğindeki dokusunun kentleşme yönüne evrilmesini engelleyecek, bu eşikte kalmasını sağlayacak bazı dokunuşlar içermektedir.

*Rapor kitapçığının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Sonuçlandı

Etiketler

Bir yanıt yazın