Eşdeğer Mansiyon, İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

İZQ İnovasyon Merkezi Proje Raporu

Düşünsel Yaklaşım

İzmir’in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümü ile kentliye daha refah ve nitelikli bir kent ve gelecek yaratılması bugün alınacak kararlara ve yapılacak doğru müdahalelere bağlıdır. Her bir oluşum, kentimizin geleceği için bu sorumluluğu almakla yükümlüdür.

İZTO yıllardır var olan birikimi ile girişimciliğe verdiği önemi, düzenlediği girişimcilik kursları, etkinlikleri, bursları gibi çeşitli faaaliyetleri ile göstermekte, bünyesinde barındırdığı İZQ girişimcilik ve inovasyon merkezi ile kente değerli bir katkı sunmaktadır.

Oluşturulan tasarım ile, İzmir’i geleceğe taşıyacak fikirlerin sunulacağı, kollektif üretimin ve birlikteliğin gerçekleşeceği, tüm halkın / kentlinin sahiplenebileceği, kamusalın tüm kotlara sızabileceği, yaşayan, kentle bütünleşen, kentliyle kucaklaşan bir yapı oluşturularak kente değer katılması amaçlanmaktadır.

Kent Siluetine Etkisi

1.Kordona cephesi bulunan yapı,bu anlamda kent siluetinde birincil etkiye sahiptir. Kent silueti, bir kentin nitelik ve değerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda, yapının mevcut gabarisi korunmuş ve kent siluetine olumlu etki yaratacak, kente değer katacak bir tasarım geliştirilmiştir.

Tasarlanan yapı kütlesi, hem karakteristik bir kent objesi, hemde sokağı içine alan kamusal bir mekan, bir pasaj oluşturmaktadır. Zemin kotunda oluşturulan pasaj, kent siluetinde bir boşluk , davetkar bir alan önermektedir.

Yapı içinde tasarlanan İZQube ile kent siluetinde bir ekran oluşturularak bu ekrana yer yer kentin yansıması, özelikle kent için önemli olayların, bayramların, konserlerin v.b. etkinlikler ile girişimcilik ve inovasyona ait verilerin paylaşılması, kentli tarafından görünürlüğünün arttırılması amaçlanmaktadır.

Yakın Çevreye Etkisi / Kentsel Bağ Analizi

Tasarım alanının yakın çevresi, sokakların dar ve sıkışık olduğu bir alandır. Tasarlanan pasaj ile, binanın iki cephesi boyunca bitişik nizam, sürekli duvar etkisi yaratan cephe hattının olumsuz etkisi kırılarak kentliye alternatif bir kamusallık sunacak mekanlar kurgulanmıştır.

Zemin kotunda tasarlanan, 1.Kordon ve Cumhuriyet bulvarını da birbirine bağlayan pasaj ve eksi kotta tasarlanan alternatif kullanım olanaklı etkinlik ve amfi alanı, tüm kentliyi içine alarak kentsel bir boşluk oluşturmaktadır. Böylece, kent ile kurulan mekansal bağlar güçlenerek, kamusal süreklilik ve akış sağlanacaktır.

İZQube

Bina kimliğine önemli etkisi bulunan İZQube, tüm yanal yüzeylerinin ekran olarak kullanılabildiği ve iç mekanında ise ‘dijital deneyim merkezi’nin yer aldığı dijital bir küptür.

İZQube, inovasyonu temsil etmektedir;

Parçalı ve bitmemişliği simgeleyen yapısı; sürekli üstüne konulan, değişen, gelişen, biriken, üst üste yığılan bilgiyi temsil etmektedir.

İZQube, kentsel bilincin yansımasıdır. Kentsel bir dijital bellektir!

Bir deneyim mekanı olarak, dijital ortamda kent hafızasını barındıran, İzmir kentinin tarihsel süreçteki ticaret bağlarını ve kentin bu anlamda ticaret kenti olma özelliğini öne çıkaran, ancak bunu gelecek öngörüsü ile bir kentsel dijital bellek üzerinden gerçekleştiren bir deneyim mekanı tasarlanmıştır.

İZQube, kentin yansımasıdır.

Kollektif üretimin esas olduğu, kentliye ait olan , farklı enstalasyonların gerçekleştirilebileceği, içi ve dışı etkin kullanılabilen bir mekandır.

İZQube açılış teması olarak, ‘seyyahın yolculuğu’ belirlenmiş olup, bu kapsamda İZQube içinde tarihten günümüze Akdeniz ticaretinin ve İzmir’in serüveni bir seyyahın gözünden aktarılarak, arttırılmış gerçeklik ve alternatif dijital deneyimler yansıtılmaktadır. Daha sonraki süreçte ise farklı temalar belirlenerek, kentsel deneyim olasılıklarının çeşitlendirilmesi önerilmektedir.

Cephe Tasarım Yaklaşımı

Mevcut yapının, 1.Kordon’a ve Cumhuriyet Bulvarı’na cepheleri bulunmaktadır. Mevcut yapı karakteri / cephe kurgusu dikkate alınmış, mevcut cephe izleri korunarak, günümüz koşulları ve tekonolojisine uygun olarak cephe tsarımı yeniden ele alınmıştır.

Bu kapsamda, betonarme güneş kırıcılar kaldırılmış, izlerinden esinlenilerek, hareketli mesh güneş kırıcılar kurgulanmıştır. Cephenin iki yanında tasarlanan hareketli sistemler ile güneşin açısına göre mesh, farklı kotlara taşınabilme özelliğine sahiptir.

Kullanım Senaryoları

Her kotta oluşturulan, farklı deneyim mekanları ile kentlinin nitelikli vakit geçirebileceği, kolektif üretim, inovasyon ve girişimcilik odaklı mekanlar tasarlanmıştır. Tüm katlar boyunca oluşturulan galeriler ile, tüm kotlarla görsel iletişimin sağlanması ve tüm mekanların ışık alması amaçlanmıştır.

Pasaj (+0.10 Kotu)

Zemin kotunda davetkar bir kentsel boşluk – pasaj tasarlanmıştır. Kamusalı içeri alan, yapının kentle bütünleşmesini sağlayan alternatif bir kamusallık oluşturmaktadır.

Etkinlik Platformu (-3.30 Kotu)

Pasaj kotuyla birleşen ve süreklilik sağlayan, spiralift sistem hareketli bir platform ve sahne tasarlanmış olup, farklı etkinlik ve gereksinimlere göre farklı kotlarda mekanların oluşturulabileceği kamusal bir mekan kurgulanmıştır.

İzQube ve Kiralanabilir Ofisler (+4.25, +7.20, +10.15, +13.10 Kotları)

Pasaj kotundan kamusal süreklilik ile İzQube (dijital deneyim merkezi) ulaşılmaktadır. Ayrıca bulvar yönünde, tüm kotlar boyunca kiralanabilir ofisler konumlandırılmıştır. +13.10 kotunda İzQube’ün üst yüzeyi ‘yaratıcı topografya’ (yaratıcı düşünce senaryosu içeren çok amaçlı mekan) konsepti ile tasarlanmıştır.

+16.05 Kotu

FabLab, Dijital Kütüphane, Mentör odaları, toplantı odaları ile kiralanabilir ofisler mevcuttur.

+19.00 Kotu

Paylaşımlı açık ofis alanları, açık erişimli sınıf, toplantı odaları ile kiralanabilir ofisler mevcuttur.

+21.95 Kotu

Yönetim birimleri ile kiralanabilir ofisler mevcuttur.

Teras (+24.80 Kotu)

Açık mekanda, çok amaçlı sosyal mekan tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın