Eşdeğer Mansiyon, İstanbul Boğazı’nda Dalyanların Yeniden Hayali Öğrenci Fikir Yarışması

Eşdeğer Mansiyon, İstanbul Boğazı’nda Dalyanların Yeniden Hayali Öğrenci Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

AMFİBİYA

İstanbul Boğazında Dalyanların Yeniden Hayali “Kara-Deniz Arası Yaşam ve Üretim”
Tipsiz olmak öteki midir? Öteki hastalıklı mıdır? Yoksa tipsiz olan potansiyelli midir? Tanju’ya göre tipsizlik çokluktur. Dalyanda her şey olması gerektiği gibidir. Ne fazla ne de az bir parça vardır. Bu düzen içerisinde, müellifsiz (tipsiz, sapkın, biçimsiz hali) olma durumu çokluk durumunu oluşturur. Çokluk olma durumu zamana, eylemlere, geleceğe potansiyelli bir altlık oluşturur. Proje alanı olarak Kireçburnu Sahili seçilmiştir. Kireçburnu, İstanbul’un uç kısımlarında yer alan, Karadeniz’den gelecek su akıntısından en çok etkilenecek olan ve kıyı-kent-orman bir aradalığının olduğu bir noktadır. Gelecek için iki olasılık vardır. 1) Doğa bize müdahale ettiğinde Kireçburnu orman-kıyı birleşimden ibaret kalır. İstanbul gibi metropolleşen bir şehirde insansız bir atmosferin oluşacağı bir nokta haline gelir. Dalyanla, yüksek kotlardaki orman ve su birleşir. Tarım; kıyıya ardından İstanbul Boğazı’na doğru akar, kenti tarımla ele geçirir. 2) Ya da insan müdahale ettiğinde Kireçburnu sadece kent-kıyı birleşimden ibaret kalır.

İstanbul Boğazında İki Yaşamlılık Ve Gelecek Olgusu “Su altı-Su Üstü Sınırları”
Su seviyesinin yükseldiği bir felaket sonrası senaryoda, toprak ulaşılamaz olur. Yeni tarım yöntemleri geliştirilir. Bunu ön görerek dalyan kendi içinde bir numune laboratuvarını oluşturur. Bu amorf laboratuvar zamanla oluşur. Başlangıcı, bitişi ve bir ömrü yoktur. Yaşantısı vardır, canlı bir varlıktır. Zamana dirençli inşa edilmez. Zamanla dönüşür. Tıpkı dalyanlar gibi. Zamanla suyun altı ile de ilişki kurmamızı sağlayan dalyanlar bunu laboratuvar ile sağlar. Çünkü tarımın masum gözükmesinin yanı sıra çok güçlü bir yanı vardır. Tarım kent-kıyı sınırından, su altı – su üstü sınırından geçebilir.

Küresel ısınma gibi evrensel sorunlar ile su seviyeleri yükselmektedir. İnsan müdahalesiyle değiştirilen kıyı hattı bu sefer, deniz seviyesinin yükselmesi ile değişecektir. Kara ve deniz dokularının gelecekte sürekli değişeceğini ön görerek amfibi (hem kara hem deniz yaşantısı-2 yaşamlılık) ortaya çıkacaktır ve canlılar buna ayak uyduracaktır. İnsan, bedenine yeni uzuvlar ekleyecektir.
Gözlem ve ağ sistemleri için kurulan direklerdeki ufak döşemeler barınak haline dönüşür. Suyun yükselmesiyle döşemeler sökülüp üst kotlara takılabilir. Burada dalyan direğinin evrimleştiğini görürüz. Dalyan direği evrimselleşse de koordinatları her zaman sabittir. Bu durumda dalyan direkleri sabitken yapı mevsim, dönem ve işleve göre 90 derece açı ile hareket eder.

Etiketler

Bir yanıt yazın