Eşdeğer Mansiyon, ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması – 2022

Eşdeğer Mansiyon, ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması – 2022

PROJE RAPORU

“PUPA’’

Sürdürülebilirlik etimolojik olarak; ayakta kalmak ve devam etmek anlamlarını taşır. İnsanoğlu devamlılığını sürdürürken, gelecek nesillerin kaynaklar üzerindeki kullanım hakkını göz ardı etmiş, bunun sonucunda da kaynakları geri dönülemez bir biçimde deformasyona uğratmıştır. Projemiz; insanoğlunun üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulaması ve sağlıklı kaynak kullanımının farkındalığını yaratmak için oluşturulmuştur.

Pupa; başkalaşım geçiren bir böceğin kendi yaşam döngüsüne devam ederken, geride bıraktığı izdir.

Biyomimetik bir yaklaşım sonucu yapı yapma biçimlerimize bir duyarlılık kazandırmayı amaçlarken bunu da pupanın biyolojisi ve ekosisteme entegrasyonu göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Projemizde, kinetik ahşap strüktür ve strüktürü iklimsel bağlama göre belirli oranda saran kumaş dokusu, masif bir ahşap çekirdek yapı etrafında gelişerek, bir uzantı gibi yere tutunur. Proje alanının sınırları içerisinde yeraltına gömülmüş su kütlesi ve beraberinde platformlarıyla oluşturmak istediği aurayı ve sürdürülebilirliği ortak bir kurguda birleştirir.

Pupa, ilk olarak proje alanındaki toprağın kazılarak içerisine zemin platformunun ve hareketli platformların yerleştirilmesiyle üretilmeye başlanır. Bu noktada kazı sonrasında ortaya çıkan organik madde bakımından zengin toprağın hafriyatı konusunda bazı öneriler geliştirilmiştir;

– Açığa çıkan toprağın proje alanında peyzaj elemanları oluşturulmasında kullanılması.

– Toğrağı belirli noktalarda yığarak PUPA pavyonu için geçici seyir tepleri oluşturmak.

– Kazı dolgu işlemleri gerektirecek bir bölgde, dolgu işlemleri için kullanılabilir.

İkincil olarak ahşap panellerden oluşan masif bir çekirdek dokusu görülür. Çekirdek dokusu tepe açıklığından aldığı ışık ve zeminindeki suyun verdiği etki ile çeşitli gölge varyasyonları ortaya çıkarır. Bu durum çekirdeğin kendisinin de bir sergiye dönüşmesine neden olmaktadır.

Çekirdeğin dış yüzeyindeki kırıklar farklı iklim bölgelerinde varyantlara göre kurulum esnasında değişerek ısıl dengenin korunmasında etkin rol oynar. Bunun yanı sıra dış çeperde çekirdeğe tutunarak yere doğru uzanan ahşap kinetik kollar da oturduğu ray elemanları sayesinde yüzey hacim alanını daraltarak veya genişleterek farklı iklim bölgelerine adaptasyon kabiliyetini arttırır. Bu ahşap kollar harekete olanak sağlayan demir düğümlerle birbirine mesnetlenir. Farklı bölgelere taşınırken kollar düğümlerden sökülerek kolayca taşınım gerçekleşir.

Türkiye’deki 5 farklı iklim bölgesine yönelik ortak stratejiler belirlenmiş ve bu doğrultuda 3 varyant geliştirilmiştir;

– Sıcak kuru iklim; kompakt aldığı rüzgarı su kütlesi ile nemlendiren bir strateji belirlenmiştir genel hatlarıyla.

-Ilıman nemli ve sıcak nemli; geniş açıklıklı çapraz havalandırmaya imkan veren stratejiler belirlenmiştir.

– Soğuk iklim; Kompakt, su kütlesi sayesinde ısıl korunuma imkan veren stratejiler belirlenmiştir.

Yapının mobilitesini ve yansıtmak istediği kavramsal kurgu bütününde oluşturulan konstrüksiyonun malzeme-uygulama yöntemi olarak;

-Ahşap; üretim enerjisi düşük, sürdürülebilir materyal.

-Çelik; Yüksek dayanım, uzun ömür ve tümüyle geri ve yeniden kullanım imkanı.

-Kumaş; Üretim kolaylığı, sürdürülebilir materyal ve düşük dönüşüm enerjisi

Olduğundan dolayı tercih edilmişlerdir.

Etiketler

Bir cevap yazın