Eşdeğer Mansiyon, ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Eşdeğer Mansiyon, ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Ekolojik yaklaşımların, ekolojik sorunlara cevap arayışında bir etkisinin aranması beklenmektedir. Sürdürülebilir mimari, doğal malzeme kullanımları ve doğaya müdahalenin minimum seviyede olması bu etkiye yardımcı olmaktadır. Günümüzde ekolojik sorunlar düşünüldüğünde başta gelen metalardan biri olan kuraklığın, yapılaşmayla bağıl ilişkisi bulunmaktadır. Yapılaşma arttıkça yeşil alanların azalması, toprakla gökyüzünün bağına bir set oluşturmakta, habitatları olumsuz etkilemektedir. Buna yapılacak müdahaleler, yeni yapılaşma konseptlerini bu sorun altında daha anlamlı oluşturacak şekilde olacağı gibi, varolan yapılara da müdahale ederek geliştirilebilir.

Toprak ve gökyüzü bağlantısını bir set şeklinde ayıran yapı oluşumu, bölgeye kuraklık getirmesinin yanında, habitatta bulunan kuşları ve böcekleri farklı yerlere göçe zorlamıştır. Kentte bir okuma yapıldığında bu setleşmeyi yumuşatacak etkisi en potansiyelli alanlar olan çatılara yapılacak müdahaleyi kurgulayarak, yok olan veya azalan habitatı tekrardan canlandırmayı amaçlayan projemizde, ‘Kuşları kente geri çağırmak.’ şeklinde bir konsept oluşturulmuştur.

TASARIM KURGUSU

Tasarımdaki paneller doğal ponza taşının alüminyum tel örgüyle sarılmasıyla yağan yağmurun, ponza taşının süzgeçlerinden damlatarak bir su döngüsü oluşturulmuştur. Strüktürdeki bazı tasarım farklılaşmalarıyla kuşlara su içme ve yuva yapma olanağı sunan yaklaşımın yanında, su döngüsünün yapı içerisinde ve çevresinde de kullanılabilmesi düşünülerek mutual bir ilişki sağlanmıştır. Ayrıca ponza taşının deliklerine sıkıştırılacak olan tohumların su döngüsüyle beraber filizlenmesiyle çatılarda alternatif bir yeşil doku oluşumu da düşünülmüştür. Bu yeşillenme hem kentin beton görüntüsüne yeni bir renk getirecek, hem kenti terk eden kuşların ve böceklerin tekrardan kente dönmesini sağlayacaktır.

Tasarlanan modülde kullanılan malzemelerin doğal malzemeler olması da, sürdürülebilir mimariye hizmet edecek şekilde, yeni yapılacak tasarımlara öncelik edebilecektir. Uzun süreçte incelendiğindeyse kentin rengini hem varolan beton oluşumu, hem yeşil doku kentin kitlesine kuşları ve böcekleri de ekleyerek beraber belirleyecektir.

Etiketler

Bir yanıt yazın