COPA

COPA

Ça Arquitectura tarafından tasarlanan COPA, Arjantin'de Buenos Aires kenti çeperinde bulunan Moreno banliyösüne inşa edilmiş orta yoğunluklu bir konut projesi.

Tüm dairelerden erişimi olan bir iç avlu etrafına inşa edilmiş olan konut yapısı farklı kamusallık ve mahremiyet derecelerine sahip, çok katmanlı bir mekânsal kurguya sahip. Merkezinde revaklı bir avluya sahip olan COPA’nın zemin katı bu geleneksel mimari düzenin yeniden yorumu olarak tasarlanmış. Yapı modern bir kurguya sahip olsa da estetik dilinde yerel bir üslup tercih edilmesi sayesinde inşaat sürecinde yerel üreticiler ve üretim tekniklerinin kullanılmasına olanak sağlamış. Tuğla kullanılarak oluşturulan modüllerin özgürce tekrar ettiği düzen, malzemenin dışavurumcu potansiyelini tüm yapı genelinde yayıyor.

Avlu, tüm sakinlere hizmet eden, bir park olarak tasarlanmış. Yapının kuzey köşesi hafifletilerek parkın aldığı gün ışığı miktarı artırılmış. Avlunun etrafını saran revaklı alan sosyal karşılaşmalara olanak vermek üzere tasarlanmış. Mevcut ve yerel bitkiler ile donatılmış olan park ve onun etrafını saran yapı, peyzajı hem koruyor hem de kendi içine katıyor. Yerel bitkilerin kullanımı parkın bakımında kullanılan su ve kimyasalların asgari düzeyde tutulmasına fayda sağlamış. Dahası, parktaki bitkiler avlunun üst tarafında bulunan bostanlara gübre sağlıyor. Yapıda kullanılan çift cidarlı duvarlar, dvh camlar, revaklı koridorlar yaz aylarında yaşanan ısıl kazancı ve kış aylarındaki ısı kaybını hatırı sayılır miktarda azaltıyor.

Etiketler

Bir yanıt yazın