Çoğulcu Belediye Binası (Pluralist City Hall)

Çoğulcu Belediye Binası (Pluralist City Hall)

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Zeynep Sultan Çakır'ın bitirme projesi kapsamında hazırladığı belediye hizmet binası projesi.

YAŞ DOSTU BELEDİYE BİNASI

KAVRAM

Proje alanı, Kayseri Kurşunlu Otopark’ta bulunan Mimar Sinan Parkı’nın önünde yer almaktadır. Projenin amacı çoğulcu bir belediye binası oluşturmaktır ve Kayseri ile ilgili yapılan araştırmalara göre problemler toplumdaki iletişim eksikliği, kültürel etkinliklerin eksikliği ve kuşaklar arası çatışma olarak tespit edilmiştir. Proje, yaşlı dostu bir belediye binası yaratmayı hedefliyor. Festivaller, hikaye anlatımı etkinlikleri, dramatizasyon, sözlü oyunlar, haritalama atölyeleri, tasarım odaklı düşünme atölyeleri ve sanat toplama etkinliği olarak kullanılacaktır.

SİTE

Alana yaklaşım olarak proje alanı önünde yer alan yolun yaya yolu olmasına karar verilmiştir. Yol, Cumhuriyet Meydanı’na bağlantı sağlaması açısından önem taşıyor. Bu projede hem vaziyet planı hem de cephe organizasyonu için dikey grid sistemi kullanılmıştır.

MALZEME 

Amaç, site çevresinde daha fazla görünürlük yaratmaktır. Yapı sistemi ve malzemesi olarak Glulam ve CLT olan mühendislik ahşap kullanılmaktadır. Ahşap malzeme, sıcak bir ortam ve çevresel etki yaratmaması için tercih edilmektedir. Güneş ışığını kontrol etmek için iç cephe tasarımı tercih edilmiştir. Dışta cam kullanılırken, içte delikli ve masif ahşap paneller aynı çerçeve ile birleştirilmiştir.

BİNA PROGRAMI

Bina programı, konsey, toplantı odaları, workshop alanları, eğitim alanları, ortak ve küçük çalışma alanları, tartışma platformu, kafe ve eğitim, atölye ve toplantı odaları arasında görsel bir bağlantı oluşturan devasa aktivite alanını içermektedir. Zemin kat organizasyonunda kafeler, atölyeler, halk meclisi, eğitim ve öğretim odaları olan daha çok ortak kullanım alanları bulunmaktadır. İkinci kat organizasyonunda ise etkinlik alanı ile görsel bağlantısı olan toplantı odaları, insan buluşması ve kafe ile görsel bağlantısı olan ortak çalışma alanları, atölye ile görsel bağlantısı olan tartışma platformu bulunmaktadır.


AGE-FRIENDLY CITY HALL

CONCEPT

The project area is located in front of the Mimar Sinan Park, placed on Kurşunlu Otopark, Kayseri. The aim of the project is to create a pluralist city hall and according to the research about the Kayseri, lack of communication in society, lack of cultural activities, and conflict between generations are determined. The project aims to create an age-friendly city hall. Festivals, storytelling activities, dramatization, oral games, mapping workshops, design thinking workshops, and art will be used as a gathering activity.

SITE

As an approach to the site, the road that is located in front of the project area is decided to become a pedestrianized road. The road has importance to provide a connection to Cumhuriyet Square. On that project, a vertical grid system is used for both site plan and facade organization.

MATERIAL

The aim is to create more visibility around the site. Engineered wood which is Glulam and CLT  is used as a construction system and material. Wooden material is preferred to create a warm environment and lack of environmental impact. Inner facade design is preferred to control sunlight. While outside glass is used, perforated and mass wooden panels are connected inside with the same frame.

BUILDING PROGRAMME

The building program includes people assembly, meeting rooms, ateliers, workshop areas, training rooms, collaborative and small working groups, discussion platform, cafe, and huge activity space that create a visual connection between training, workshop, and meeting rooms. On the ground floor organization, there are mostly communal places which are cafes, ateliers, people assembly, training, and education rooms. On the second floor organization, there are meeting rooms that have a visual connection with activity space, collaborative working places that has another visual connection with people assembly and cafe, discussion platform that has a visual connection with the atelier.

Etiketler

Bir cevap yazın