Bursa Çekirge Bölgesi Termal Otel ve Kür Merkezi Tasarımı

Bursa Çekirge Bölgesi Termal Otel ve Kür Merkezi Tasarımı

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım VI kapsamında tasarlanan termal otel ve kür merkezi projesi.

Proje Raporu

Çekirge Bölgesi, tarihi ve yakın geçmiş değerleri ile Bursa’nın köklü ve özel muhitlerinden birisidir. Bölge, kentin doğu-batı istikametindeki iki ana aksından biri olan, kentsel mekanlarla ve Uludağ ile de ilişki kuran, Yeşil Cami ile başlayıp Heykel, Altıparmak ve Kültürpark ile devam eden doğrultunun önemli bir düğüm noktasıdır. Kentsel örüntülerin ve ön belleğin sıkıca sarıldığı, üzerinde önemli tarihi yapıların, yakın dönem yerleşimlerinin bulunduğu bu bölge; ulaşım, konut, turizm, kültür, ticaret ve rekreasyon omurgası olarak yıllarca Bursa’yı taşımıştır ve taşımaya devam etmektedir.

Günümüz Çekirge’sinin en büyük problemlerinden biri meydanda oluşan yoğun trafik. Yoğun trafiğin getirisi olarak, semtte yayaların yürüme aksları, toplanıp beraber vakit geçirecekleri mekanlar neredeyse yok denecek kadar az. Bu duruma karşı projede Hüsnügüzel çay bahçesinin yeniden yaşatılması ve o bölgenin meydanlaştırılması önerildi. Böylece semtte ikinci bir odak oluşacaktı. Çekirge yerel mimari dokusu ve bünyesinde bulundurduğu hamamlar ve kaplıcalar ile ”su kültürünü” eskiye nazaran az da olsa devam ettirmektedir. Bu nedenle projede ”su kültürü” önemli bir yer edinmiştir. Arazinin de olanaklarından yararlanılıp üst kottan alt kota doğru bir su akışı oluşturulup, suyun yönlendirici özelliğinden yararlanılmak istenmiştir. Arazinin üst kotları, İlker Çelikcan Fizik Tadavi Hastanesi ve sayıca fazla otel bulunması sebebiyle kamuya açık mekanlar olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle mekansal organizasyon yapılırken üst kotlarda fizik tedavi birimi, kür merkezi ve güzellik birimi bulunurken arazinin alt kotları daha çok otel kullanıcılarına hitap eden yarı kamusal alanlar olarak tanımlanmıştır. Proje kurgusunda sokak oluşumu da gözlenmektedir. Böylelikle trafikten uzak yayalara ait mekanlar oluşturulması hedeflenmiştir. Üst kotlarda oluşturulan iç sokak alt kotlarda da devamlılık sağlamaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın