Buldan İlçesi Kentsel Gelişim Projesi

Buldan İlçesi Kentsel Gelişim Projesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen 2010-2011 Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması sonucu birincilik ödülünü alan proje.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Deniz Erdem’in projesinde, “tekstil ve dokuma merkezi” olma misyonunu üstlenerek hizmet veren Buldan İlçesi’nin “hizmet ve tarıma dayalı sanayi ile ekonomik gelişmeyi hedefleyen Buldan” vizyonuyla yola çıkarak kentsel gelişim planlarının yapılması amaçlanmış. Çalışmalar Buldan İlçesi (1/50.000), Buldan İlçe Merkezi (1/5.000), yerleşik konut alanı ve gelişme konut alanı (1/1000) ve kentsel tasarım (1/500) ölçeğinde gerçekleştirildi.

Etiketler

4 yorum

Bir yanıt yazın