Bostanlı Kaykay Plaza

Bostanlı Kaykay Plaza

İzmir Bostanlı'da bulunan kaykay, paten ve BMX parkı DS Mimarlık tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Bostanlı Kaykay Plaza öncelikle tüm verileri algoritmik tasarım araçları ile üretilen ve belki de Türkiye’de ilk kez hem yerel hem dünya seviyesinde sporcularla birlikte tasarlanmış bir projedir.

Proje hem statik karakteri, hem işlevsel kullanımı, hem de görsel izlenimi itibariyle akışkan eğrisel yüzeylere sahip bir kabuktur.

Kaykay, paten ve BMX kullanıcıları için aktiviteler devamlı bir akış halinde kurgulanmıştır. Bu akış standart elemanların eğrisel geometriye içkin çoğaltılması ile elde edilmiştir. Farklı eğimlerde rampa kompozisyonları, farklı yüksekliklerde merdiven, bar, levhalar gibi yaygın kullanılan elemanlar değişken durumları olan tek bir yüzey şeklinde tasarlanmıştır. Bu kurgu içinde farklı zorluk seviyelerinde bölgeler oluşturulmuştur. Aktif kullanıcı ile dinlenen ve seyreden ziyaretçinin parkı kullanımı ayırıcı eleman olmaksızın ayrıştırılmıştır.

Alanın altyapı sınırlamaları dikkatle çalışılmış, park mümkün ölçüde gömülerek topoğrafyanın doğal bir uzantısı şeklinde ele alınmıştır. Bu durum parkı kıyı ve deniz ile bütünleştirmiştir.

Değişken kesitler üreten çift eğrili betonarme kabuk, projede 169 özgün ayrıt ile ifade edilmiştir. Ayrıtların tasarımı, yerleşimi, kodlanması ve koordinatlandırılması Python script kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Parkın eğim analizi, beton, donatı, kontrplak ve benzeri metrajı, çeşitli algoritmik tasarım araçları ile üretilen dinamik modelden elde edilmiştir. Bu durum proje sürecinde revizyonları hızlandırmış, alternatifler üzerinden çalışmayı kolaylaştırmıştır.

Etiketler