Bordering the Park / Parkı Sınırlamak

Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yüksek Lisans programı öğrencisi Fırat Doğan'ın Murat Tabanlıoğlu ve Meral Yılmaz yürütücüğünde gerçekleştirdiği proje.

Üst Ölçek/ İstanbul’un Merkezi Taksim

Problemler: Fiziksel ve sosyal bariyerlerle ortak mekan kullanımının minimuma indiği bir kent.
Kentin çeperlerine itilmiş düşük gelirli kesim.
Amacı tüketim olan AVM’lerin sosyalleşmenin tek merkezi olduğu bir şehir ve onun mesleki ve gelir seviyesine göre ayrışmış sitelerde yaşayan insanları.

Öneri-Herkese Açık Bir Taksim Parkı: Osmanlı’dan günümüze sosyalleşmenin önemli bri parçası mesire alanları. Bir örtünün çimin üstüne serilmesi ile tanımlanan alan geçici bir süre o örtüyü seren insana aittir. Kentin varoşlarından gelip Florya ve Bakırköy sahili gibi yerlerde piknik yapan insanlar düşünüldüğünde, piknik eylemi kentin kıymetli arazilerini herkesin geçici süre kullanabildiği demokratik bir mekan kullanım yöntemidir.

İşte bu yüzden biz de Taksim’deki otobüs duraklarını kaldırıp, aslında bir yaya aksı olan Gezi Parkı’nı mesire alanına çevirip meydana kadar uzatıyoruz. İşlemeyen yaya aksını mesire alanını bypass edip parkın batısındaki mevcut yapıların yerine önerdiğimiz yapının doğusu boyunca devam edecek şekilde tekrar düzenliyoruz. Bu sayede parkımız yol gibi bir kentsel sınıra ya da bir yapıya değil, yaya yoluna komşu olur. Divan Oteli aksı boyunca varolan zeminin kamusal, üst katların özel kullanımda olması durumu ve kamusal kullanımın Cumhuriyet Caddesi’ne özel kullanımın promenada bağlanması ile bugünkü işlevsiz yaya aksı cankanır ve parkı besleyen bir öğeye dönüşür.

Kentlinin farklı aktiviteleri özgürce gerçekleştirebildiği bir alan sunan parkın içine herkese açık kamusal alanın yanında yine herkese açık kütüphane, sergi alanları (ücretsiz giriş) yerleştirilir. Piknikçiler için bir market ve deprem için bir depo da meydandan ofis binalarına kadar uzanan örtünün altına yerleştirilir. Aynı şekilde AKM-İstiklal arasında yay yolunu belirten ve metro çıkıişlarını örten örtünün altına çeşitli satış birimleri, büfeler yerleştirilir.

Alt Ölçek/Bordering the Park-Park Kesitinde Lineer Bir Yapı

Üst ölçekte alınan karar doğrultusunda bugünkü yapılar bütününün tek bir yapıda tekrar organizasyonu öngörüldü. Park boyunca devam eden yapı için iki algı üzerinde çalıştık.
1- Kot farkı da gözönünde tutularak yapının karşı cephesindeki binalardan ve Cumhuriyet Caddesi’nden parkın algılanması
2- Cadde boyunca 250 metrelik yapının monolitik etkisinin kırılması

Öneri
1-Cumhuriyet Caddesi ve park kotunda boşluklar açarak yapının yerden yükseltilmesi, katlarda boşluklar ve buraların kat bahçeleri olarak düzenlenmesi.
2- Yapının tasarlanmasında kullanılan dalgasal modüller hem cepheyi hem kesiti üretir. Döşeme çizgisi ve cam birbirinden farklı hareket ederek hem iç galerileri hem kat bahçelerini hem de balkonları oluşturur ve güneş kırıcılarının geleceği yeri de belirlemiş olur. Oluşan bu girinti çıkıntılar bitişik nizam (10-15 m9 ayrık nizam 30-40 m gibi binalardan oluşan bir kentte 250 metrelik bir yapının oluşturacağı etkiyi kırar.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın