Bibliothèque Nationale de France Richelieu

15 yıl süren bir çalışmanın ardından Bibliothèque Nationale de France Richelieu'nun (Fransa Millî Kütüphanesi) yeniden yapılandırılması ve dönüştürülmesi projesi sona eriyor. Proje süreci Atelier Buno Gaudin Architects tarafından yürütülüyor.

Yapı, halkı karşılamanın, şehre açılmanın ve genç nesillere hitap edebilmenin çağdaş gereklilikleri doğrultusunda derinlemesine bir dönüşüm geçirmiş. Genel mimari proje yönetimi Atelier Buno Gaudin Architects tarafından yürütülmüş. Tasarımcılara eşlik eden çeşitli ofisler arasında mimari tasarım için EGIS, aydınlatma tasarımı için 8’18” ve güvenlik danışmanlığı için Casso bulunuyor. Tarihi alanların özel durumları ise Historic Monuments’ten Jean François Lagneau ve Michel Trubert tarafından ele alınmış.

Kendi içine kapanmış, büyük, görkemli, yıpranmış, parçalanmış, karanlık ve harap olan yapı, şimdi ışıkla dolu yeni bir kimlik kazanıyor. Kompozisyonun ortasındaki yeni ana merdivenin yükseltilmesiyle birlikte geniş bir salon imkanı sunan Vivienne Bahçesi’ne bir giriş yaratılmış. Bu giriş bir zamanlar arkada olan ve Vivienne ve Roux-Spitz salonlarının giriş cepheleri haline gelen üç cepheyi yeniden birleştiriyor. Caddeye bakan ve bitki örtüsü ile çevrili küçük, şeffaf bir “kiosk” siteye erişimin kontrolünü sağlıyor.

Atelier Buno Gaudin Architects’in mimari müdahalesi yapının tamamını ilgilendiriyor ve işlenen mekanlara bütüncül bir yaklaşımla bakıyor. Projenin genel mantığı alanı anlamak, yapı ve mekanın mimari niteliklerini belirlemek, temsil edilen tarihin izini sürmek, mevcut yapıların kopukluklar olmadan projeye eklenmesini sağlamak, diyalog kurmak ve adapte olmak ilkeleri üzerine kurulu.

Her odanın başlı başına bir proje nesnesi olarak ele alındığı bu yapıda; salonlar, tescilli mekanlar, okuma odaları, sirkülasyon mekanları, 19. ve 20. yüzyıldan kalma kitaplıklar için mevcut depolar, kitaplıklar için yeni depolama alanları, ofisler, atölyeler gibi birçok farklı mekan bulunuyor.

Yeni yatay ve dikey dağılımların yaratılması, aynı zamanda, binanın tüm organizasyonunda temel bir değişikliğe işaret eden ve ona sitenin inşa edildiği üç yüzyıl boyunca daha önce bulunmayan genel bir tutarlılık kazandıran projenin önemli bir müdahalesi haline geliyor.

Proje, bu yapının ilk kez tek bir proje yöneticisi tarafından analiz edilip bütünüyle ele alınabildiği bir çalışma olmuş.

Etiketler

Bir yanıt yazın