Beykoz Soğuksu Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi

Beykoz Soğuksu Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen 2010-2011 Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması sonucu 1. mansiyon ödülünü alan proje.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Bashım Akiyev’in Beykoz Soğuksu Mahallesi için geliştirdiği proje fizik mekanın sağlıklaştırılmasına yönelik müdaheleler ve var olan güçlü sosyal alt yapının kullanılması ile aidiyet duygusunun arttırılmasını, yaya ölçeğinde yapılacak kentsel tasarım düzenlemeleri ile kentsel mekana kimlik kazandırılmasını hedefliyor. Bu anlamda 2 çözüm alternatifi sunan proje yıkıp yeniden yapma paradigmasını ve korumacı paradigmayı da irdeliyor.

Etiketler

Bir yanıt yazın