Bafra’da Modüler Evden Komün Yaşama

Bafra’da Modüler Evden Komün Yaşama

İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri Emre Karademir ve Ülkü Nur Nar tarafından ICM449E dersi kapsamında tasarlanan Modüler Ev ve Komün Yaşam Alanı, ‘’Reverse Project’’.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ilerleyen projemizde özellikle, Yoksulluğa Son, Açlığa Son ve Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar alt başlıklarını inceleyerek, bu başlıklar altında çalışmalarımızı yürüttük. (Link 1) Günümüz dünyasında göç günlük yaşamda sıradan bir hale gelmiş bulunmaktadır. Köyden kente göç bireyleri mutlu etmekten ziyade tüketim toplumunun bir üyesi yapmıştır. Şehirde hayatın daha kolay olabileceği düşünülse de beklenen mutluluk bulunamamıştır. Bizim projemiz de kırsaldan kente göçen bireyler için tekrar kırsaldaki hayata dönüş amacı ile tasarlanmıştır. Memleketlerinden göç etmek zorunda kalmış bireyleri tekrar geri döndürürken yörenin unutulmuş değerlerini de tekrar hayata geçirmeyi amaç edindik. Samsun’un Bafra ilçesi, bulunduğu konum, Kızılırmak ile ilişkisi ve üretim için değerli olabilecek ham madde kaynağı açısından projemiz için doğru bir konum oluşturmaktadır. Böylece oluşturduğumuz komün öz yeterliliğini sağlayabilir bir durumda olacaktır.

Modüler Ev

Yörede sıkça bulunan bir malzeme olan hasır sapının üretime nasıl katılabileceği ile ilgili fikirler yürütürken, samanların depolandığı samanlıkların tasarımı bizi hasırı bir yalıtım malzemesi olarak kullanma fikrine götürdü. Hali hazırda atık olan bir malzemenin üretimin bir parçası olması ana çıkış noktamız olan sürdürülebilirlik konusu için de mühim bir noktada bulunmaktadır. Hasırı yalıtım amaçlı kullanırken yine Karadeniz yöresine özgü bir yapım stili olan çatkı sistemi taşıyıcı sistem olarak yapının cephelerinde kullandık. Böylelikle istediğimiz mukavemeti sağlarken yöredeki ustalar ile yapım tekniğini geliştirmeyi amaçladık. Modüler evin içinde kullandığımız ray sistem ise yine tasarruf amaçlı bir tasarım düşüncesinden ortaya çıktı. Günümüzde alışkın olduğumuz büyük evlerin aslında bizi yalnızlaştırdığı ve örülen duvarların sadece boşlukları bölmekten ziyade bizi birbirimizden de ayırdığını düşünerek farklı bir bakış açısı ile yaklaşmaya çalıştık. Böylelikle kullanılan malzemeyi azaltırken, evde yaşayan bireylerin ev ile olan ilişkileri ve aralarındaki ilişkiyi de artırabileceğimizi düşündük. Ana mekânda hareket eden raylı sistem ihtiyaca göre yaşam alanı, mutfak ve depolama alanlarını oluşturuyor. (Video 1) Böylelikle duvarlar örmeden ihtiyaç duyulan alanları da yaratabileceğimizi düşündük. Dokunma hissinin insanın şeylerle olan ilişkisini büyük ölçüde değiştirdiğini düşünürsek rayların itilip çekilmesi de bireylerin ev ile olan ilişkilerini etkileyebileceğini ve aralarındaki bağın güçleneceğini öngörüyoruz. Böylelikle bireylerin hem modüler ev hem de oluşturulan komün yaşam ile güçlü bağlar kurması amaçlanmıştır.

Komün Yaşam

Kızılırmak’ın kıyısında oluşturacağımız komün yaşam alanı buraya geri göç edecek bireyler için hem tarımsal hem barınma ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri bir ortam oluşturacaktır. Her konut için düşünülen 2 dönüm arazi ile bireylerin hem tüketebilecekleri hem de yöresel pazarda satabilecekleri sebze ve meyve ekebilmeleri amaçlanmıştır. Böylece kırsaldan kente maddi nedenlerden ötürü göç etmek zorunda kalmış olan kişilerin buraya ilk taşındıklarında iş bulana kadar sebze ve meyve ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar oluşturulmuştur. Konutların kendi ekim alanlarının dışında Bafra’da yaşayan insanların gelip tarımla uğraşabilecekleri ortak alanlar da düşünülmüştür. Böylece yerel halk ile komünde yaşayan bireylerin tarımsal bilgileri paylaşarak yeni bir sosyo-kültürel bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır. Tasarladığımız mobil uygulama ile bu sosyal paylaşım durumunu dijital ortamda da devam ettirerek bilginin depolanarak çoğalmasını öngördük. Peyzaj tasarımında önerdiğimiz patika ile yerel halkın yürüyüş yapabileceği, seyir terasından gün batımını (Video 2) izleyebileceği ve sergi alanı ile de Bafra’da unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının sergileneceği alanlar oluşturarak kamusal aidiyet duygusunun oluşmasını öngörüyoruz. Patika tasarımı Kızılırmak’ın zaman zaman azgın zaman zaman da sakin akan suyundan feyz almaktadır. Patikanın kullanımı ile yerel halkın ve komün arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi düşünüyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

Modüler Ev

Gün Geçişi

Projenin Deneme Sitesi
https://reverseproject.wixsite.com/reverseproject

Etiketler

Bir cevap yazın