Avanos 5D

Defne Önen'in tasarladığı Avanos 5D binası, Kapadokya Milli Parkı'nın yanında yer alıyor.

Avanos kent sınırındaki arsanın arkasında yer alan Kapadokya Milli Parkı doğal oluşumları, planlama sırasında çeşitli mekan, form ve malzeme araştırmalarına temel oluşturdu.

5D binası bir düzlem üstünde yer alan 5 bağımsız duvar ve onları birbirine bağlayan güneş kırıcılarla kaplı şeffaf hacimlerden meydana geldi. Belirli bir kullanıcısı ve programı olmayan bu yapı, yerel ile günceli, doğal ile kentseli, ekonomi, esneklik, iklim ve mevzuatlar çerçevesinde bir bağdaştırma denemesi oldu.

Kuzey-güney ve Avanos merkez-Milli Park aksına oturan taşıyıcı grid ve 5 ana “taş” duvar ile, parçalı ve iç içe, iç ve dış mekanlar oluşturuldu. Duvarlar üzerine yer yer çeşitli servis hacimleri eklendi. Taş duvar örgüsünden küçük açıklıklar yaratıldı. İçte ve dışta bütünlük içinde kullanılan taşlar 3 ayrı yerel taş ocağından seçildi, değişken ölçü ve oranlarda örüldü. Çatıda cam açıklıklarla kapatılmış iç avlucuklar etrafında dönen, taş duvarlar üzerindeki merdiverlerle dikey dolaşım oluşturuldu. “Doğal” ile “yapılı” bağlantısını geliştirmesi umuduyla yapının çevresinde, rampalar, merdivenler arasında ve çatıda yerel iklim bitkileri, ağaçlar ve duvarları saracak sarmaşıklar ekildi.

Etiketler

Bir yanıt yazın