Asat Genel Müdürlük Binası

Proje Antalya'nın kuzey girişinde, yeni otogar karşısında, 12.000m2, arkasındaki yeşil alan düzenlemesi ile birlikte ele alındığında toplamda 20.000m2 lik bir parsel üzerinde yer almaktadır.

İhtiyaç programı incelendiğinde, halka yönelik kullanım birimler ile iç bünyesinde çalışan ofis birimlerinin birbirinden ayrı çalışabileceği kabul edilmiş ve vaziyet planı kurgusuda bu anlayış doğrultusunda şekillenmiştir.
Yatayda yer alan halkın kullanacağı birimler , düşeyde yükselen ofis birimleri ve bunları birbirine bağlayan, yapının işlevsel değerine yönelik olarak peyzajla bütünleşmiş insan ölçeğindeki yarı açık arkad. Ana kurgu bu şekilde özetlenebilir.
Düşeyde yükselen, kuzeyli ve güneyli yerleşmiş çalışma birimlerinden oluşmuş ofis bloğu şehrin kuzey kapısını tutmakta ve belirli yükseklikten sonra tüm şehirden görünmektedir. Buda binaya şehir ölçeğinde ve dokusunda ayrı bir yer katmaktadır.
Bodrum katta toplanmış teknik birimler(kapalı otopark, arşiv, teknik kısım), zemin katta halka yönelik birimler(abone hizmetleri, borç tahakkuk, cafe, scada ve ofis girişleri), 9 kat ofisler ve nihayetinde 2 adet restoranttan(vip ve personel yemekhaneleri) oluşan son kat, toplamda 12 kat, dış cephede limra va andazit taş, aluminyum güneş kırıcılar ve belli yüzeylerde sıva-boya ve giydirme cepheler binanın karakteristik özellikleri olarak sıralanabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın