Angewandte

Eric Owen Moss Architects, Susanne Zottl Architektin ile birlikte Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'ne ek yapı tasarladı.

Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi için tasarlanan ek yapı mevcut 3 binanın – Schwanzer, Schwanzer Connecting Wing ve Ferstel – çevrelediği bahçe içerisinde yer alacak. 

Operasyonel olarak yenilenecek okulun üslupsal çeşitliliği her daim gelişmeye açık mimarlık, sanat ve tasarım konseptlerini güçlendiriyor. Mimarlıkta idealler zamanla değişiyor ve bir takım binaların yeniden yapımında yer alan farklı dönemlere ait bileşenler bir sonraki tasarım idealinin yolda olduğunu gösteriyor. 19. yüzyılın sonlarından, 20. yüzyılın ortalarından ve erken 21. yüzyıl’dan gelen pedagojik niyetler, teknik ve malzeme kapasiteleri ve felsefi tercihler yeni projenin kavramsallaştırılmasında birer girdi olarak alınıyor ve mimarlık tartışmalarının hiçbir zaman bitmeyeceği doğrulanıyor.

Çıkmaz Sokakların Sonu

Mevcut organizasyon şablonu varolan binaları konuma ve amaca göre farklı bölgelere ayırırken; öğrencileri ve öğretim üyelerini, binaların farklı alanlarında çalışmalar yapan meslektaşlarının yanına yönlendirmek konusunda teşvik edici değil. At nalı planında çözülen bu üç bağlı bina iki çıkmaz sokakla sonlanıyor ve kapalı bir sistem yaratıyor.

Angewandte’nin yeniden tasarlanmasıyla bu kapalı uçlar, mimarlık, sanat ve tasarım etkinlikleri için sürekli bir geçit alanına dönüştürülecek ve sabit mekanlar açık ve esnek özelliklere sahip olacak.

Uçan Köprü Bloklar

Yeni tasarım önerisi Schwanzer ve Ferstel’in güney uçlarındaki kapalı şemayı ortadan kaldırırken tüm katları birleştiren, sürekli dolaşımı sağlayan, bahçeyi boydan boya geçen ve etkinlik alanları yaratan cam kafeslerin oluşturduğu 3 uçan köprü içeriyor. Her bir köprüde toplantı salonları, stüdyolar ve dinlenme alanları bulunacak. Aynı zamanda Ferstel’in mevcut dolaşım ağına katılacak bu körpeüler Schwanzer binasına çift yükseklikli hacmiyle katkıda bulunacak.

İlk köprü zemin katta yer alan lobiden, ikincisi Ferstel’in ikinci katından, üçüncüsü de Ferstel’in üçüncü katından başlayacak. Üç köprü de Schwanzer’i birden fazla seviyede Ferstel’e bağlarken çeşitli sirkülasyon olanakları sağlayacak.

Schwanzer 2

Mevcut Scwanzer binasının batı cephesine eklenecek çok katlı yeni ilave yapı ile de mevcut binanın Oskar Kokoschka Meydanı üzerinde güney ucunun genişlemesini sağlayacak. Schwanzer 2’deki iki kat yüksekliğinde etkinlik mekanı ise köprülerin varış noktaları olacak. Kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilen merdiven hem üç köprüyü hem de bu etkinlik alanlarını birbirine bağlayacak.

Gizli Bloklar ve Angewandte-MAK Bahçesi

Yeni tasarımda bahçenin yeniden düzenlenmesini öngörülüyor ve 3 kısmen gizli yapı öneriliyor. Bu yapıların çatılarının bir kısmı peyzaja dahil olurken, mevcut binalardaki lobiyle aynı kota denk geliyor ve kullanıcıların bahçe içerisinde güneye geçişlerini kolaylaştırıyor. Alt kotta yer alan bahçe ise Schwanzer’in bodrum katıyla aynı seviyeye denk düşüyor ve yapıyı bahçeye bağlıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın