5. Ödül, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Kentsel Tasarım Kararları
Proje, arazinin doğu-batı ve kuzey-güney yönünde uzanan ana ulaşım arterlerinin kesişim noktasında bulunması ve bu noktada önemli bir kent merkezi oluşturabilme potansiyelinden faydalanmayı amaçlamaktadır. Dere Caddesinin günün belli saatlerinde servis araçları geçişi ve ilk yardım amaçlı araçların kullanımı dışında tamamen araç trafiğine kapatılarak, kuzey-güney yönünde mevcut kent merkezine kadar uzanan rekreatif özelliklere sahip önemli bir yaya omurgası oluşturulması amaçlandırılmıştır.Bu değişimin proje alanından başlayarak mevcut kentsel dokuda hem kentsel yaşam kalitesi anlamında ,hem de ticari bakımından önemli bir dönüşüm ve hareketlilik yaratacağı düşünülmektedir.

Güneydeki kent merkezinden başlayıp Mimar Sinan Bulvarına kadar uzanan , rekreatif omurga ile Mimar Sinan Bulvarı’nın kuzeyinde kalan alan ,yaya platformları ile bağlanarak tren yolunun ilerisine kadar uzanan , kesintisiz bir yaya ulaşımı oluşturulması amaçlanmıştır.Yaya platformları yayayı arazinin kuzeyinde bir üst kota alarak kentin kuzey kesimi ve proje alanını güçlü bir şekilde ilişkilendirmeyi amaçlamakta, Mimar Sinan bulvarı üzerinde önerilen tramvay hattına erişimi sağlamaktadır.

Programdaki yapıların büyük çoğunluğu Avni Gemicioğlu Caddesi ile Mimar Sinan Bulvarı arasında bulunan 2-3 m arasında değişen kot farklılıklarından faydalanılarak oluşturulan ara katta çözülmüştür.Böylelikle arazinin tamamına yakını farklı yükseklikteki platformlarda birbiri ile ilişkili kentlinin sosyal ve kültürel gereksinimlerini sağlamaya yönelik kentsel mekanlarla donatılmıştır.

Belediye Hizmet Binası
Belediye Hizmet Binası Kumludere Caddesi aksı üzeinde konumlandırılarak hem Mimar Sinan Bulvarı hem de kuzey-güney yönünde yaklaşımlarda güçlü bir şekilde algılanması sağlanmış halk girişleri alt meydan ve Dere Caddesi aksından ,meclis ve başkanlık girişi ise Mimar Sinan Bulvarı üzerinde oluşturulan küçük ölçekli tören alanı/meydandan sağlanmıştır. Bloklar arasında oluşturulan şeffaf kısım iç mekanda kontrollü bir şekilde doğal ışık ve ferahlık etkisi sağlamayı, kuzey-güney yönleri ve meydan ile görsel ilişki kurmayı, Kumludere Caddesi üzerinde oluşturulan yaya aksının bina içinde bir iç sokak gibi devam ettirilmesini , köprü ve galeriler ile zengin bir iç mekan algısı sağlamayı amaçlamaktadır.

Alt Meydan / Açık Pazar Yeri
Alt meydan yakın çevredeki bütün yaya akslarının kesişim noktasında yer alan programdaki bütün yapıların ilişkilendirildiği haftanın her günü ve saatinde canlı kalacak önemli bir kentsel mekan olma potansiyeli taşımaktadır. Bu alanda haftanın bir günü pazar alanı olarak işlevlendirilebilecek nitelikte bir çözüm geliştirilmesi amaçlanmıştır.Dört farklı çap ve yükseklikte tekstil membran malzeme kullanılarak otomatik olarak açılıp kapanabilme özelliğine sahip şemsiyeler ile alanın pazar kurulduğunda tamamı ile diğer günlerde de gereken kullanım amaçlarına göre kısmen üzerinin örtülebileceği, böylece meydandaki kullanım amaçlarına göre değişen, fonksiyonel , dinamik ve aynı zamanda simgesel olarak kentlinin belleğinde yer edebilecek bir kentsel mekan oluşturulabileceği düşünülmektedir.

Tasarlanan şemsiyelerin alanın yağmur ve güneş gibi olumsuz hava etkilerinden korumanın yanı sıra gece de aydınlatma elemanı olarak işlevlendirilmesi açık ve kapalı halleri farklı renklerde ışık kullanımları ile mekanda kullanıcı ile interaktif bir görsel iletişimin sunulabileceği düşünülmektedir.Alt meydan da döşeme kaplamalarında oluşturulan modül ve renklerle tezgahların kurulacağı yerler sirkülasyon alanları ve diğer birimlerle olan ilişkileri önceden belirlenmektedir.

Kapalı Pazar alanı market ile yakın bir noktada açık Pazar alanı ile doğrudan ilişkili olabilecek şekilde tasarlanmış, haftanın her günü hizmet verecek olan bir sabit Pazar olarak organize edilmesi düşünülmüştür .Bodrum katta hazırlanan servis avlusu ile irtibatı , gerektiğinde açık Pazar alanına da hizmet verebilecek , cepheye yakın yük asansörleri tesis edilmiştir.

Nikah Salonları ve Çok Amaçlı Salon
Nikah salonları ve çok amaçlı salon alt meydan ve belediye hizmet binası ile yakın kesimde konumlandırılmış . Nikah salonları ile gerektiğinde birlikte yada ayrı kullanılabilecek şekilde ortak bir fuaye ile çözülmeye çalışılmıştır. Bütün birimlere meydan kotundaki üst fuayeden iç mekana direkt giriş sağlanmakta olup ayrıca otoparkla ilişkili alt fuayeden de çok amaçlı salona direkt nikah salonlarına da düşey sirkülasyon elemanları ile erişim sağlanmaktadır.

Ticari Birimler – Çocuk Kulübü – Spor Merkezi
Ticari birimler girişleri; market, meydan ve Pazar yeri ile ,şartnamede sadece belediye çalışanları tarafından kullanılabileceği belirtilen çocuk kulübü ve spor merkezi girişleri ise tören alanı ve belediye hizmet binası ile ilişkili olarak çözülmüştür. Üçgen şeklindeki kütle alanın kuzey kısmında yer almakta olan pazar alanı/meydan’ın Mimar Sinan Bulvarı ile kontrollü bir şekilde buluşmasını sağlayan tampon kütle işlevini de üstlenmektedir.

Market
Meydanın batı kesiminde yer almaktadır meydan ve Pazar alanı ile doğrudan bağlantılıdır.Servis avlusu batı kesiminde konumlandırılarak meydan Belediye binası ve diğer binalarla ilişkisi kesilmiştir.Markete otopark katlarından yaya bantları ile de yaya erişimi sağlanmaktadır.

Rekreatif Alanlar
Belediye hizmet binasının doğusunda kalan ve yapılaşmaya uygun olmayan alan yeşil alan olarak düzenlenmiş , doğu yönündeki yaya aksları yeşil alan içerisinde yaya yolları olarak devam ettirilerek proje alanın doğusunda kalan alanın ,kuzey- güney yönünde oluşturulan yaya aksı , kuzeyde yer alan tören alanı ve belediye hizmet binası ve pazar alanı ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.Market ve ticari birimler, nikah salonları ve kapalı pazar alanı kütlelerinin çatıları rekreatif özelliklerle donatılmış ,farklı kotlardaki çatılar ve yaya platformları ile bağlantılı geçiş güzergahları üzerinde ,alanı farklı açı ve kotlardan algılamayı sağlayan , zengin görsel ilişkiler sunmayı amaçlamaktadır.

Etiketler

Bir yanıt yazın