5. Mansiyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması

5. Mansiyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

KENTIN BÜYÜK LOKMALARI

“Şehirlerdeki devasa kullanımların ortak bir niteliği vardır. Bu kullanımlar sınır yaratır ve şehirlerde sınırlar genellikle yıkıcı komşuluklara yol açar.” Jacobs, J.

Otogar yapıları mekânsal ihtiyaçları  gereği, kentten büyük lokmalar çalar ve işleyişleri gereği fazlaca araç sirkülasyonu ile çevresinden kopar.

Proje alanı, kentin (konut/ticaret) sonlandığı ve sanayi işlevlerinin görülmeye başladığı; kent çeperi olarak tanımlanabilecek bir arakesitte yer alır. Alan, yalnızca işlevsel olarak değil aynı zamanda mimari ölçek ve kentsel doku bakımından da farklılık gösteren zonların buluştuğu, biraraya geldiği kritik bir noktada konumlanır.

Modern ve sonrası dönemde, büyük kentlerin çeperleri,  otogar, havalimanı, otoban gibi altyapı projeleri ve büyük siteler, kapalı alışveriş merkezleri gibi gayrimenkul projeleri ile çevrelenirken; şehir içinde gösterilen mimari ve kentsel hassasiyetler kentin kırsalla birleştiği bu kent çeperlerindeki toprak parçalarına gösterilmemekte, bu  büyük lokmalar, çevresinden; kent ise kendini çevreleyen kırsaldan hem fiziksel hem görsel açıdan kopmaktadır.

Yaya kullanımına elverişli olmayan, taşıt ve toplu taşıma sistemleri ile entegre çalışan bu altyapı projeleri mimarinin topoğrafyaya ve çevreye duyarlı kısmını minimize ederek, işleyen bir makineye benzeyen fonksiyonel kısmına verilen ağırlık sebebi ile gelip geçilen, sahiplenilmeyen ve çevresinden kopuk yersiz mekanlara dönüşmektedir.

Bu da kentlinin, kentin sınırına – kırsalına bakış açısına yansımakta onu algılamasını ve içselleştirmesini engellemektedir.

Bu sebeple öneri proje bir tarafta kıyısında bulunduğu kentle mekânsal kullanım açısından birliktelikler oluştururken, sunduğu kamusal ve esnek mekan kullanımları ile yaya kullanımını ve ulaşımını ön planda tutar.

Proje, topoğrafyayla uyumlu – ihtiva ettiği makineyi yarığın içinde ehlileştiren, yaya ve taşıt dolaşımını birbirini kesmeyecek şekilde farklı kotlarda çözen ve yaya sirkülasyonunun sürekliliğini sağlayan bir kurgu oluşturur.

PROGRAM VE İŞLEYİŞ

Yaya sürekliliği için alt kota alınan duraklar ve taşıt trafiği, açılan yırtıklar ve yeşil alanlar ile hem ferah hem çevresine ses ve görüntü kirliliği vermeyecek şekilde çözümlenir. Alt meydan ve üst meydan çevresinde tertiplenen  sosyal, kültürel ve ticari işlevler ile bu açık alanlar mekansal anlamda beslenir.

Otel, yönetim ofisleri, karakol, zabıta, sosyal ve kültürel alanlar birbirini besleyecek fakat birbirinden bağımsız da çalışabilecek şekilde konumlandırılır.

Etiketler

Bir yanıt yazın