5. Mansiyon, Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

5. Mansiyon, Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Tarihsel olarak bakıldığında kamu yapılarının kentlerin meydanlarında bulunduğu ya da bulunduğu alanları meydanlaştırdığı, yaya geçiş ve sürekliliğini ve bunları destekleyen çevresel fonksiyonları arttırdığı söylenebilir. Ticari ve kültürel fonksiyonların kamu yapıları etrafında örgütlendiği aktif bir gündüz yaşantısı yönetim yapılarını belirleyen önemli bir nitelik olagelmiştir. Günümüz çağdaş kentlerinde yerel yönetim binaları Avrupa’da “city hall” olarak isimlendirilmekte olup, kentsel çağrışımların arttığı sözcüklerle tarif edilmiştir. Özellikle büyümekte olan kentlerde eksik olan kültürel fonksiyonları da içererek programlanan Belediye Hizmet Binaları kentsel- kamusal niteliklerin artırılarak ele alınmaktadır.

Aydın ili Efeler ilçesinde bulunan ve şehrin merkezi yol güzergahının üzerinde kalan alanda tasarlanan Belediye Hizmet Binası bu kamusal-kentsel niteliklerinin çok önde olduğu bir pozisyonda konumlanmaktadır. Eski Aydın Merkez otogarı olarak kullanılan alanın güneyinde İzmir Bulvarı ile kuzeyinde ise Garaj Caddesi ile sınırlandırılmaktadır. Alanın doğusunda bulunan Adnan Menderes Bulvarı ise kentin merkezi sayılabilecek nitelikte yoğun ticari kullanımları içermektedir. Alan bulunduğu konum itibariyle yaya akışlarının kesişim noktasında yer almaktadır. Özellikle alanın kuzeyini tanımlayan garaj caddesinin Adnan Menderes Caddesi ve ara sokaklar ile bağlantılı konumu yapı alanına sızmalara olanak sağlamaktadır. Bu noktada tasarım bu yaya erişimlerinin hareketleri doğrultusunda şekillenmiştir. Erişimlerin tarif ettiği diyagonal bölünmeler yeni iç sokaklar tanımlarken yapılaşmanın tarif ettiği bölümlenme yeni hizmet binası için kamusal bir meydan oluşturmaktadır. Yapının kültürel fonksiyonlarının bu meydandan türeyen bir amfinin altında kurgulanması, amfinin sürekliliğini devam ettirerek Belediye hizmet binası meclis salonuna erişimi olanaklı sağlaması kitle kompozisyonun oluşturduğu diğer kurgulardır. Kitlenin garaj caddesini tutan çizgisel kurgusunu yarattığı yeknesaklığı, çekirdek çözümlenmelerinin kısa aralıklarla erişilebilir olması ile birlikte oluşturulan zengin iç hacimler kırmakta ve hem halka hem de çalışanlara erişebilir kullanışlı mekanlar sunmaktadır. Alanın güneyinde yer alan ve halen aktif olarak kullanılan İzmir Bulvarı üzerinde kente bir sur oluşturan yapılanmaya karşılık yarattığı meydan nefes alma alanı yaratan tasarım, mevcut yeşil alanın da meydana sızmasına olanak sağlamaktadır. Mevcut alanda halen bulunan yaya geçidi çevre yolu tamamlanana kadar kullanılması öngörülmüş ve değiştirilmemiş; ileride yeni çevre yolu bittiğinde araç yoğunluğunun hafifleyeceği ve bu bağlamda eskiden de kullanılan sinyalizasyon ile yavaşlatılmış trafiğin yeniden yaratılacağı düşünülerek meydana güney yönünden akışı kolaylaştıracak yaya geçitleri önerilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın