4. Mansiyon, Hatay İl Genel Meclisi – İl Özel İdare Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

4. Mansiyon, Hatay İl Genel Meclisi – İl Özel İdare Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU
Tasarım özel idarenin kurumsal kimliğinde bulunan demokratik ve çoğulcu anlayışın sorgulanması üzerinedir.

Programdaki il genel meclisi bölümüyle il özel idaresi hizmet bölümünün farklı yorumlanmasıyla ortaya çıkan durum aslında konseptin kendisidir.

Merkezi bir fuaye etrafında toplanan toplantı salonları grup çalışma odaları meclis salonu ve meclis üyeleri ofislerinden oluşan il genel meclisi bölümü ile bir taşlığın ayırdığı lineer ve yalın tek bir biçimden oluşan il özel idaresi hizmet bölümünün farklı durumunun dil birliği içerisinde yorumlanmasıdır.

Arazideki dört metrelik kot farkı hizmet birimleri için ekstra bir katın kazanılmasını sağlamış böylece 138 (-4.00) kotuna oturan 12 metrelik bir yüksekliği olan ofis bloğu oluşturulmuştur.

Taşlıktan girişi olan şeref holü hem valiye hem de meclis başkanına eşit duruşuyla özel idarenin yönetim biçimine bir yorum olarak sunulmuştur. Valinin meclis başkanıyla olan yakın pozisyonuna vurgu yapılmıştır.

Yapıya genel giriş ana giriş platosunun hemen ardından taşlık diye adlandırılan girişler avlusundan sağlanmaktadır. Burada şeref holü girişi, il özel idare hizmet binası girişi, il genel meclisi bölümü girişi bulunmaktadır.

Parlamento birimi ve yakınındaki meclis başkanının konumu ve aynı şeref holünden beslenen farklı iki işlevin yerleşimiyle tasarım anlamını bulmaktadır.

Kaskatlı havuzun şekillendirdiği etkinlik amfisi 142 kotunu 138 kotuna bağlamakta ve 138 kotunda oluşturulan altmeydanla ilişkilenmektedir. Arazinin de verdiği avantajla bu dört metrelik kot farkı farklı bir peyzaj sistemi oluşturmaya zemin hazırlamıştır.

Yapının -8.00 kotunda 200 araçlık otopark ve teknik hacimler konumlandırılmıştır. -4.00 (138) kotunda ise batı kısmında sığınak ve konferans salonunun sahne ve sahne arkası konumlandırılırken doğu kısmında müdürlük ofisleri yer almaya başlamıştır ve +8.00 kotuna kadar devam etmektedir. 0.00 (142) kotuna gelince artık batı tarafında toplantı salonları, konferans salonu , fuaye, il genel meclisi salonu ve meclis üye odaları yer almaktadır. Valilik makamı ana giriş platosunun hemen üstünde +8.00 kotunda asılı bulunmaktadır ve peşisıra aynı katta genel sekreterlikler ve daire başkanlıkları konumlandırılmıştır. Valiliğin hemen sol kısmında meclis başkanlığı valilikle aynı şeref holünü kullanacak biçimde yerini almaktadır.

2.Bodrum Kat 5.400m2

1. Bodrum Kat 4.170m2

Zemin Kat 5.062 m2

1. Kat 3.216 m2

2. Kat 3.088 m2

Toplam İnşaat Alanı 20.936 m2

İNŞAAT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ RAPORU
Hatay ilindeki İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi Hizmet Binası, genel formları kare ve dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Farklı zemin oturmalarına bağlı temel öteleme ve dönmeleri ile sıcaklık değişmelerinin etkisi dışında, bina blokları ile yeni yapılacak binalar arasında, sadece deprem etkisi için bırakılacak dilatasyonlarla ayrılmış on ayrı blok olarak planlanmaktadır.

Binaların Taşıyıcı Sistemi
Binanın taşıyıcı sistemi betonarme ve çelik sistemler olarak tasarlanmıştır. Betonarme bölümlerde yatayda plak ve kirişlerden dikeyde ise kolon ve perdelerden meydana gelmektedir. Binanın büyük bölümünde ise geniş açıklıklardan ve sistemi hafifletmek amacı ile çelik konstrüksiyon sistemlerden meydana gelen bir sistem ve üzeri hasır çelikli beton olarak planlanmıştır.

Kullanılacak Malzemeler
Bina yüksek nitelikli bir yapı olması nedeni ile Betonarme betonu olarak C30 ve beton çeliği olarak da S420a düşünülmüştür. Çelik Konstrüksiyon imalatı için ise St37.2 çelik düşünülmüştür.

Kullanılacak olan Yönetmenlikler
Binanın taşıyıcı sistemi tasarlanırken gerek betonarme tasarımında aşağıdaki yönetmenlikler ve imar yönetmelikleri kullanılacaktır.

TS 498 Yapı Elemanlarının Tasarlanmasında Alınacak Yükler

TS 500 Betonarme Elemanların Hesap ve Yapım Kuralları

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmenlik (TDY2007)

TS 648 Çelik Elemanların Hesap ve Yapım Kuralları

Depremsellik ve Zemin Bilgileri
Hatay ili, Türkiye deprem haritasına göre 1.derece deprem bölgesindedir. Deprem analizi yapılırken A0 = 0.4g, bina önem katsayısı I=1.5 alınacaktır. Zemin sınıfı Z2/C, TA= 0.15 ve TB = 0.40 olarak alınacaktır. Zemin emniyet gerilmesi ve zemin yatak katsayısı ise zemin etüt raporuna göre 1.9 kg/cm2 ve 3000 t/m3 olarak verilmiştir.

Temel Sistemi
Hatay ilindeki İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi Hizmet Binası rapor içeriği incelendiğinde, yapılaşma açısından hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Zemin Emniyet Gerilmesi inilen temel seviyesinde yaklaşık uygun alanlarda 1.9 kg/m2 olup, inceleme alanında genel olarak 0,00-1,00m bitkisel toprak+dolgu, 1,00-5,80m aralığında kahve-sarı renkli, genel olarak ince taneli, katı kıvamlı ince çakıllı kumlu siltli kil (temel zemini olarak seçilmiştir) ve son olarak 5,80-8,80m aralığında mavi renkli kiltaşı olarak zemin etüt raporunda belirtilmiştir. Binaların kat adetleri değişmekte olup, genel olarak 1, 2, 3, 4 ve 5 kat gibi alındığında, böylesi bir betonarme bina için ortalama kat ağırlığı, 1.40 ton/m² önceki uygulamalardan gelen bir kabul olup, temele gelen yük ise en fazla yaklaşık 7.000 ton/m2 olarak hesaplanabilir. Temel için İki Yönlü Mütemadi Temel ve Jeneral Radye Temel Tipi önerilmektedir. Temele gelen yükler ve zemin durumu düşünüldüğünde uygun çözüm olduğu görülmektedir. Yer altı su seviyesi temel derinliğini etkileyecek derinlikte olduğundan, temel etrafı drenaj sistemi ve zemin seviyesine kadar temel altıda dahil bohçalama su yalıtımı önerilmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın