4. Mansiyon, Antalya Kepez Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Saklanmak ve kente ağaçların üzerinden bakmak
Antalya Otogar ve Çallı Kavşakları arasında kalan arazi yoğun yapılaşmanın olduğu Dokuma ve Otogar Bölgesi’nin yeşil yoğunluğuna sahip sayılı alanlarındandır. Alan, arazinin karşısındaki MKE’nin sosyal tesisleri ve arka kısmındaki yeni imar planında ortaokul ve iş merkezi olarak bırakılan arsalarla birlikte kent dokusu içinde büyük bir yeşil bant meydana getirmektedir.


Kent içinde oluşan yeşil bant


Yarışma alanı karşısındaki MKE arazisi


Yarışma arazisi girişi


Yarışma arazisine karşıdan bakış

Bu yeşil sürekliliğin kent ve özellikle Dokuma-Otogar bölgesi için önemi büyüktür. Yıllık 18c ortalama sıcaklığı olan bir bölgede ağaçların yaratmış olduğu mikroklima sayesinde kentsel ölçekte daha yaşanılır alanlar ortaya çıkacağı bir gerçektir. Bu nedenle tasarımın ilk aşamasından son aşamasına kadar bütün süreçte ağaçların varlığı üzerinden, gelecekte yapılacak kentsel ekolojik müdahalelere baz oluşturacak bir kompleks üzerinde durulmuştur.

Bu doğrultuda tasarım aşamaları ve kararları aşağıdaki gibi şekillenmiştir:

1-Ağaçların yerleri belirlendi.

2-Ağaçların izin verdiği yerler avlularda daha derin gölgeler sağlamak için 4 metre kazıldı.

(Arazide yoğun olarak bulunan andız ağacının ince uzun yapısı kökleri konusunda da bize fikir veriyor. Andızın kazık kökleri sayesinde çökertilmiş avlunun içinde kalan sayılı ağaçlar büyük saksılar içine alınarak korunur. Bu saksılar kimi yerde bir bank olmakta, kimi yerde bir afiş panosu haline gelebilmektedir. Aynı zamanda çökertilmiş avluda oluşturulan yeni saçakların kolonları haline gelebilmektedir.)

Arazideki mevcut andız ağaçlarının korunma prensibi

3- Arazi içindeki mevcut yol geliştirilerek korundu. Ağaçların oluşturduğu güzergaha göre arazinin doğu-batı yakasını birbirine bağlayan ikinci bir yaya yolu oluşturuldu.

4- Ana yapı kompleksi yaya yollarının kesiştiği yerde iki parçaya ayrıldı. Arazinin doğu yakasındaki çökertilmiş avlular ve iç bahçeler nikah salonu için bırakıldı. Batı yönü ise konferans ve diğer etkinlikler için bırakıldı. İç içe ama bir yandan da birbirinden ayrık.

5-Konferans salonunun podesini oluşturan yapının içindeki 300 kişilik çok amaçlı salonun çatısı çökertilmiş avluya bakan bir amfi olarak dizayn edildi. Bu amfi yayalar için takip edilecek yeni bir yol oluşturuyor ve açık hava organizasyonları için ortam hazırlıyor.

6-Yönetim birimleri ve konferans salonuna ulaşımı sağlayan düşey sirkülasyon elemanları 300 kişilik salonun üstüne yerleştirildi. Bu sayede yönetim hem yol, hem de çökertilmiş avlu kotundan girilebilen bütün iç bahçelere hakim bir konuma getirildi.

7-Konferans yapısı, çökertilmiş avlu kotunda kalan yapı organizasyonundan bağımsız olarak düşey sirkülasyon ayaklarının üzerinde yapıların üstünde konumlandırıldı. Bu hem çökertilmiş avlunun her yerinden hem de yoldan görünen bir nirengi olmasını sağladı.

8-Son olarak çökertilmiş avludaki gölge yoğunluğunu arttırmak için saçaklar yerleştirildi. Bu saçaklar gölge sağlamanın yanında yol kotunda yapının her yerine ulaşılmasını sağlayan ikincil bir dolaşım aksı yarattı.


Bu kararlar doğrultusunda meydana çıkan kütlesel kompozisyonu geliştirmeye dair adımlar:

1-Arazinin içinde istikameti geliştirilerek korunan yaya-araç yolu kentin doğu yakasından gelecek olan yoğun yaya trafiğini karşılayan bir aks haline gelmiştir. Biz bu aksa “Kültür ve Kesişim Aksı” ismini koyduk. Bu aks aynı zamanda arazinin kuzeyinde gelecekte yapılacak ortaokulu da ana yola bağlayan bir kültür aksı haline gelecektir.

2-Bölgenin mevcut durumunda arsa, önündeki ve arkasındaki alanlarla birlikte oluşturduğu yoğun yeşil bant nedeniyle arazinin doğusundaki ve batısındaki alanları birbirine bağlayamamaktadır. Bu nedenle ağaçların izin verdiği istikamette ikinci bir yaya yolu önerildi. Bu yolun ismini de “Kesişim Aksı” koyduk. Bu iki yaya yolunun kesiştiği nokta aynı zamanda yapının meydana geldiği ve parçalandığı noktadır.

3-Nikah Salonu çökertilmiş avlu kotunda bırakıldığı için fuayeler,nikah salonu ve kutlama salonlarına doğal ışık ve havalandırma sağlayabilmek için tepe ışıklıkları yerleştirildi.

4-Bu tepe ışıklıkları renkli cam küpler haline getirilerek nikah salonu çatısının gece bir ışık parkına dönüştürülmesi sağlandı.

5-Konferans yapısı zemin düzleminden koparılmıştır. Bu sayede altında varolan ağaçlarla olan zemin ilişkisi yok edilmiştir. Yerden kopan yapı altında yeni yaşam alanları sağlamış aynı zamanda çökertilmiş avluya gölge sağlayan büyük bir saçak haline gelmiştir.

6-Batıya dönük olan konferans yapısı cephesinde yatay gelen güneş ışınlarının etkisini azaltmak için sık aralıklı dikey güneş kırıcılar kullanıldı. Aritmik cephe kompozisyonunda bu yırtıklar aynı zamanda alt kotta kalan mevcut ağaçların dallarının aralarına girebileceği boşluklar haline geldi.

7-Konferans salonunda hareketli döşeme panelleri ve farklı kotta tasarlanan fuayeler sayesinde farklı alternatiflerde salon imkanları sunuldu.

8-Yarışma alanı girişindeki benzin istasyonunun büyük totemiyle yarışan bir totem yerleştirildi.

9- Ağaçların arkasından kente bakan, onlara zarar vermeden doğal yaşama karışmaya çalışan ahşap prizma…

Etiketler

Bir yanıt yazın