3. Ödül, UİB Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi Mimari Avan Proje Yarışması

3. Ödül, UİB Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi Mimari Avan Proje Yarışması

Proje raporu:

Proje alanı, Yakın Çevre İlişkisi/Proje Kararları

Konuya özgü olarak , “teknolojik değerler” ile kültürel değerler ve “doğal değerleri” bütünleştirmek düüşncesi tasarımın temel hedefidir. Bu doğrultuda geleneksel mimarimizin Bursa’ya da özgü olan avlulu plan kurgusu yaklaşımı rehber alınarak tasarımda yorumlanmıştır.
Öğrencilerin yaşamlarının yaşamlarının önemli bir bölümünü geçireceği yapıda ardışıık olarak eklemlenmiş ön meydan, avlu, bahçe, örtülü teras, iç bahçe gibi öğrencilere zengin bir yaşantı sunacak, onlara ‘doğal değerler’i duyumsatacak mekanlar oluşturulmuştur.

Yapının komşu rekreasyon alanı ile olası bağlantısı kurulmuştur. Öngörülen dış mekanların iç mekanda devamlılığı yapı içinde oluşturulan ve mekan zenginliği içeren ana dolaşım omurgası “iç bahçe” yoluyla sağlanmıştır. Yurtlara ve spor salonuna yapı içinden olduğu kadar yapı dışından da ulaşımı sağlayacak bağımsız girişler oluşturulmuştur.

Atölyeler istenilen standart ve büyüklükte tasarlanmış, bağımsız servis yaklaşımı sağlanmıştır. Yurtlara ve spor salonuna yapı içinden olduğu kadar yapı dışından da ulaşımı sağlayacak bağımsız girişler oluşturulmuştur. Atölyeler istenilen standart ve büyüklükte tasarlanmış, bağımsız servis yaklaşımı sağlanmıştır. İhtiyaç programında yer alan tüm mekanlara istenilen sayı, büyüklük ve nitelikte tasarımda yer verilmiştir. İmar kısıtı olarak verilen maksimum gabariye (+12.50) uyulmuştur.

Etiketler

Bir yanıt yazın