3. Ödül, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

3. Ödül, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu

1. Yarışmanın Konusu: İTÜ Maçka Kampüsü içinde konumlanacak İşletme Fakültesi yapısının elde edilmesi amacıyla açılan mimari proje yarışması.

2. Genel Yaklaşım / Kent/ Kampüs Yapısı Olma Durumu:

Alana dair üst ve alt ölçek analizlerde, mevcut işletme fakültesi yapısının kampüs içi açık alan sürekliliğini kesintiye uğrattığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapının bir eğitim yapısı oluşu göz önünde bulundurulduğunda kampüs ölçeği ve bu ölçeğin ürettiği mekansal hareket problemli bulunmuştur.

İşletme Fakültesi yapısı, konumu itibariyle metropol ekosistemi içerisinde bulunması açısından oldukça önemli olmakla birlikte; kampüs içi ilişkileri yeniden üretme ve tanımlama potansiyeli taşımaktadır. Dolayısıyla üst ölçek kararlarda tespit edilen problemlere yaklaşımın; söz konusu potansiyelin ortaya çıkartılmasında kritik olacağı öngörülmüştür.

3. Program ve Mekan Süperpozesi: Katlanma

Tasarım sürecinde, tespit edilen kent-kampüs ölçeği ve kamusal mekan sürekliliği problemlerine yaklaşımda; yapı programı ve bu programın yorumlanma biçimi oldukça önemli bir konuma yerleşmiştir.

Program oldukça yüklü olmakla birlikte farklı (küçük akademisyen odaları ve büyük amfi derslikler gibi) mekânsal doğaya sahip hacimlerden oluşmaktadır. Bu doğa farkından ve alanın mevcut topografyasının ürettiği kesitten faydalanarak, bir fakülte yapısı önerilmiştir.

Program parçaları ilk başta eşdeğer ele alınarak bir düzleme serilmiş, daha sonra da doğa farklılarına göre katlanmıştır. Her katlamanın oluşturduğu yeni yüzey ve katları oluşturan her mekanın birlikte yapıyı ve kampüsü üretmesi amaçlanmıştır.

Jüri Raporu(3. Ödül, 152 sıra numaralı proje)

Yapının bitmiş dikdörtgen geometrisi ve avlusu ile oldukça net bir ifadesi vardır. Fazla yükselmeyen az katlı çözüm arayışı hem iç işleyiş hem de çevre ilişkileri açısından olumlu bulunmuştur. Derslikler, kütüphane, çalışma alanları, dinlenme alanlarının avlu/atrium mekanı üzerinden bir etkileşim sağlayabilmesi oldukça zengin bir eğitim yaşantısı sunabilecek potansiyele sahiptir. Maçka kampüsünün diğer yapıları ve açık dolaşım alanlarındaki sürekliliğini sağlamaya yönelik çabaları oldukça değerlidir. Bulunduğu kentsel çevre, tarihi yapılar ve mahalle dokusu ile sağlanan ölçek ilişkisi başarılı bulunmuştur. Mimari dilindeki üretim çağrışımı yapan biçimlenme ve detay arayışları heyecan verici ve geliştirilebilir niteliktedir. Bununla beraber yapıyı fazla yükseltmeme amacıyla düzenlenmiş zemin kotların altında kalan amfiler, dolaşım ve fuaye alanlarının yeterince doğal ışık ve hava alamadığı düşünülmüştür. Bu değerlendirmeler neticesinde 4-1 oy çokluğu ile 3. ödüle seçilmiştir.

JÜRİ YAPISAL DEĞERLENDİRME RAPORU

Yapı 3 bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Yapı taşıyıcı sitemi betonarme olup 70x70cm kolonlar, 40cm perdeler, 50x70cm kirişler olarak tasarlanmıştır. Aks aralıkları en büyük 7x14m olarak belirtilmiştir. Bu büyük açıklıklar sık kirişli, ardgermeli kirişli, ardgermeli döşeme ve ya çelik sistemler ile taşıtılabileceği belirtilmiştir. Yapıdaki deprem etkilerini karşılamak amacıyla merdiven kenarları betronarme perde sistemi olarak tasarlanmış olup iki çekirdek yapı üzerine oturtulmuştur. Üç adet otopark katında -15,00m -11,50m, -8,00m, -4,50 kotlarında taşıyı sistem 7x7m akslarla çözülmesi her ne kadar her katta 6×3=18 araç yer kaybına sebep olsa bile daha ekonomik ve uygun olacağı düşünülmektedir. Raporda da belirtildiği üzere üst yapının rijitliğini arttırmak ve burulma tesirlerini azaltmak amacıyla ilave perdeler sisteme katılmalıdır. Bu yönde mimari gurupla çalışma yapılmalıdır.

Etiketler

Bir cevap yazın