3. Ödül, İstanbul Teknopark Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Yarışması

3. Ödül, İstanbul Teknopark Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Yarışması

Mimari Proje Raporu:

İstanbul Teknopark, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kuzeyinde, master planı hazırlanmış oldukça büyük bir alanda yer alıyor. Alanın bir bölümü için açılan davetli yarışmada bizden dört yapı kütlesinin (yönetim yapısı, kuluçka merkezi, Ar-Ge yapısı ile sosyal tesis) tasarımı bekleniyordu. Yerleşim ve boyut açısından ayrışan bu yapıları bir bütünün parçaları olarak tek bir konsept çerçevesinde ele aldık. Arazinin topoğrafik yapısı her ne kadar zaman içerisinde değişikliklere maruz kalmışsa da yeraltı suları, dere, gölet gibi öz nitelikleri bugüne dek varlığını sürdüregelmiş. İşte suyun yarattığı bu farklı durumlar ile akışkanlık, sızıntı, oyuk gibi kavramlardan hareketle gözenek konseptini belirleyerek projenin bütününde uyguladık.

Gözenek konseptiyle çeşitli iç-dış mekan geçişlerine imkan veren, daha serbest dolaşımlı bir çalışma ortamı önerdik ve alışıldık ofis ortamındansa çalışanların hayal kurabileceği, açık alanlarda da vakitlerini geçirebileceği daha özgür ve esnek bir kurgu geliştirdik. Üzerinde çalıştığımız yapıları, master plandaki ana kararlarla birleştirerek bisiklet ve yaya bağlantıları oluşturarak ortak alanları birbirine bağladık. Kurguladığımız açık alan sisteminde farklı tipteki mekan geçişleri önererek yeşil dokuyu yapıların içine taşıyan bir peyzaj yaklaşımı benimsedik. Yıl boyunca farklı bitkilerin mevsimsel özelliklerinin ortaya çıkması için, az bakım gerektiren ama renk, doku ve yükseklik farkları ile çeşitlilik gösteren bitkiler önerdik.

Yönetim yapısını diğer binalara göre daha yüksek planladığımız için master planda önemsenen vadi dokusuna uyum sağlamak adına arazinin yükseldiği yerde konumlandırdık. Onun yatay uzantısı olarak biçimlenen Ar-Ge yapısının yaya yolu ile vadi arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmesi için alt ve üst kotlardaki kütlelerini birbirinden kopardık. Sosyal tesis ise Ar-Ge ve yönetim yapıları ile aynı aks üzerinde yerleşerek yaya yolunu vurguluyor. Arazinin bu üç yapıdan ayrılarak bambaşka bir noktasına konumlandırdığımız Kuluçka Merkezi ise, taze fikirlere sahip genç girişimcilerin şirketleşme aşamasında kullanabilecekleri küçük ölçekli ofislerin yer aldığı bir yapı. Kütle içinde açtığımız boşluklardaki ortak mekanlar, hem genç girişimcilerin birbiriyle etkileşimini sağlıyor hem de peyzaja açılan dinlenme alanları yaratıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın