3. Ödül, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor 

Atatürk Spor Salonu ile güneyde komşuluk ilişkisi kuran ve Bursa Atatürk Stadı’nın yerini alan Millet Bahçesi; çeşitli bitki türlerini bir araya getiren peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş parkurlarıyla bütünleşen Millet Kütüphanesi ve Sebil yapısını kentliyle buluşturmuştur. Millet Bahçesiyle beraber proje alanının batısında yer alan Reşat Oyal Kültür Parkı’nın da katkısıyla önemli büyüklükte kamusal yeşil alanlarla ve kültürel donatılarla çevrelenen Atatürk Spor Salonu’nu yeniden ele alırken öncelenen temel konu, yapısal kurgunun tanımlanan yeşil bağlamın içerisine gizlenmesidir. Yarışma alanının doğusunda yer alan konut dokusunun yapısal yoğunluğu düşünüldüğünde, gizlenme halinin yarışma sınırlarının çözünerek çeperleriyle entegre biçimde kentsel doluluk boşluk dengesine katkıda bulunması kritiktir.

Atatürk Spor Salonu’nun geçmişten günümüze sürdürdüğü spor kültürünün devamlılığı sağlanırken rekreasyon alanlarıyla çeşitlendirilmiş açık, yarı açık, kapalı alan dengesini arayan bütüncül bir kurgu önerilmiştir. Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültür Parkı’ndan gelen yaya akslarının korunması ve kesintisiz bir dolaşım sağlanması önemsenirken sirkülasyonun peyzaj içerisindeki yırtıktan Spor Salonunun içerisine sızması mekanlar arası kademeli geçiş senaryosu için tanımlayıcı olmuştur.

Kütüphane ve Sebil yapılarının sirküler formlarından referans alan Millet Bahçesi ve Spor Salonu kesişiminde ortaya çıkan tepe ve çukur ilişkisi kesit kurgusunda bir tezatı destekler. Tepe, yapıda basketbol sahası için standartlara uygun yükseliği sağlayan fiziksel şartları oluştururken bahçe kotunda oturma birimleriyle birleşerek kültür-park ile görsel ilişki kurabilecek potansiyelleri çoğaltır. Çukur ise yapıda yüzme havuzu izdüşümüne rastlayan bahçe kotunda ise su iziyle buluşan spiral bir oyun havuzuna dönüşür. Böylece zıtlık ilişkisi tümsek ve çukur arasında kurulurken içerisi ve dışarısı arasında da örgütlenir.

Millet Bahçesinden yapının üzerine doğru ilerleyen yeşil doku tepe-çukur sınırlarıyla kesilir ve böylelikle tepe ve çukur yapının temel iki fonksiyonunu işaret ederken Spor Salonu kütlesi bir sınır aşımı olarak okunur. Kamufle olan yapının iç mekanlarla daha pozitif bir ışık ilişkisi kurmasını desteklemek adına iç bahçe kurgusu önerilmiştir. İki iç bahçeden biri yüzme havuzunun doğal aydınlatmasına katkıda bulunurken diğeri derslik, kontrol birimleri ve basın toplantı odası için kaynak oluşturur.

Mevcut peyzajda batıda Kültür-park ile bir sınır oluşturan taş duvar; fuaye koridoru altından katlanır, sürekliliği bozularak manipüle edilir ve fuaye kütlesi için taşıyıcı görev üstlenir. Böylece Kültür Park’a +143.00 m kotundan erişim sağlanırken Millet Bahçesi ve Kültür-Park arasında bir kademelenme meydana gelir. Bu kademelenme üzerine denk düşen, korunması önerilen ağaçlar da spor sokağı üzerindekilerle beraber yeşil doku devamlılığını sağlamış olur.

Çarşamba bölgesinden uzanan arterin aksına yerleşen spor sokağı önerinin diğer bir katmanını oluşturur. Sporu yapının dışına da taşıran sokak/duvar önerisi, bu bölge için sporun kentsel hafızadaki yerine ve önemine bir kere daha vurgu yapar. Öyle ki konut alanlarıyla çevrelenmiş bölgede önerinin gündelik hayata katkı sunan detayları önem taşımaktadır. Yarışma alanının Bursa Atatürk Anadolu Lisesi ile arasındaki sınıra yaslanan sokak, Stadyum Caddesi’nden aldığı ziyaretçiyi yüzme havuzu ve basketbol sahasının ortak fuaye bandına alırken açık alanda kurulan rampa ve merdiven ilişkileriyle de bir alt kota erişim için alternatif sunar. Stadyum Caddesi kotunda (+147.50 m) sokak olarak tanımlanan alanın bir alt kottaki karşılığı tırmanma duvarı, kaykay alanı, kaydırak gibi çeşitlenen aktivitelerle spor duvarı haline gelir. Aynı duvar üzerine yerleşen amfi oturma düzeni basketbol sahasıyla aynı akslar arasına yerleşir ve oyunun açık alandan da izlenebilir olmasını sağlar.

Fuaye rotası takip edildiğinde ise ziyaretçi öncelikle geniş bir toplanma alanıyla devamında ise sırasıyla yüzme havuzu fuayesi, açık fuaye ve spor salonu fuayesiyle buluşturulur. Tribün girişleri bu kattan yapılırken açık fuayeye bakan kafeterya ve dükkanlarla kullanıcı etkileşimi arttırılmaya çalışılmıştır. Bu birimlerin açık fuaye ile birlikte işliyor olması Spor Salonunun aktif saatleri dışında da Millet Bahçesi ziyaretçileri tarafından kullanılabilir olmasına imkan verir. Açık Fuaye; Millet Bahçesi ve +143.00 m kotundaki sokaktan ayrı ayrı erişilebilir olduğundan her iki spor aktivitesi için hem eş- zamanlı hem münferit kullanım senaryolarını çeşitlendirir.

Zemin katın (+147.50 m) doğu ve batı çeperine yerleşen ofis birimleri ve idari birimler koridoru, sporcu koridoruna açılarak onların dolaşımını ziyaretçi rotasından ayırır. Sporcu koridorlarıyla beraber çalışan çekirdeklerden alt kota erişen sporcular soyunma odalarına oradan da saha girişlerine erişir. 1. bodrum kata (+143.00 m) soyunma odaları dışında hakem, can kurtaran, personel, basın, ders ve kulüp odaları, kontrol birimleri ve depo hacmi gibi servis veren diğer fonksiyonlar yerleşir.

Araç dolaşımı incelendiğinde çift yönlü kapalı otopark rampasının spor duvarıyla kamufle edildiği, 1. bodrum katta (+143.00 m) VIP otoparka çıkarken 2. Bodrum katta (+139.80 m) kamusal otoparka ulaştığı görülür. Millet Bahçesinin otopark rampasında ise yapıyla sınır oluşturacak şekilde yer değişikliğine gidilmiştir. Otobüsler ve ambulans için açık park alanı Stadyum Caddesi üzerinde tanımlanmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın