3. Ödül, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

Proje Raporu

AİDİYET


‘Görünmek ve kaybolmak aynı zamanda orada olmak’

Bolu ili yıllar boyunca Hititler, Frigler, Lidyalılar gibi pek çok farklı ve önemli  ulusa ev sahipliği yapmıştır. Bolunun geçirmiş olduğu bu ulusal hareketlilik aslında bize bu şehrin bir ‘uğrak noktası’ olduğunu ve bir çok ulusun burada yaşadığını göstermektedir. Geçmişten gelen bu hareketlilik günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Günümüzde Bolu ve Bolu için büyük bir öneme sahip olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi hem ulusal hem de uluslararası öğrencileri ile bu hareketliliği devam ettirmektedir.

Öğrenci merkezi tasarlanırken, arazide mevcutta var olan yeşil dokunun devamlılığını sağlamak hedeflenmiştir. Yapı araziye bu yeşil doku ile bütünlük oluşturacak şekilde konumlandırılmıştır. Arazinin çevresinde bulunan yeşil alan ile ana kampüs allesi arasında bağlantı kurulmuş ve böylece geçiş noktası oluşturulması hedeflenmiştir. Aynı zamanda kurulan bu ilişki ile kampüsün ve aynı zamanda Bolu ilinin sahip olduğu yeşil alan kullanımının sürekliliğini sağlamak amaçlanmıştır. Bu süreklilik ile tasarım yerin ruhunu yansıtacak ve kullanıcılara hep oradaymış hissini vererek AİDİYET duygusunu yaşatacaktır. Oluşturulmak istenen aidiyet hissini güçlendirmek için yapıyla iç içe geçmiş aynı zamanda Bolu illi gibi uğrak noktası niteliği taşıyan bir toplanma alanı önerilmiştir. Bu toplanma alanı hem ulusal hem de uluslararası öğrencilerin kaynaşabileceği bir yer olarak tasarlanmıştır.

Tasarım alanının kampüsün merkezinde yer alması, bu toplanma alanını besleyerek kampüsün hareketliliğinin burada devam ettirmesi öngörülmüştür. Oluşturulan alanı yaşatabilmek için amfi merdivenler ile tasarım desteklenmiştir. Amfi merdivenler ile öğrencilerin sosyalleşebileceği, etkinlikler düzenleyebileceği, bir kaynaşma mekanı olarak düşünülmüştür.

Tasarımda alt kot(-+0.00) toplanma alanı, üst kot(+5.00) yapının çatısı olup  hem geçiş hem de vakit geçirme alanı olarak kurgulanmıştır. Aynı zamanda çatı orman ile bütünleşmektedir. Bu sebeple görünmek ve kaybolmak aynı zamanda orada olmak bu tasarımın temel girdisi olmuştur. Yapının önünde tasarlanan toplanma alanı amfi merdivenler ile desteklenmiştir. Alt kotta toplanma olarak tanımlanan sosyalleşme alanı çatı kısmına da taşarak hem alt hem üst kot kullanımını daha verimli hale getirmesi amaçlanmıştır. Alt kottan üst kota geçiş çatının rampa formu ile sağlanmıştır. Yapının giriş kotunda sekreterlik, konferans salonu, makam odaları, yardımcı odaları ve mutfak yer almaktadır. Tasarlanan mutfak gastronomi eğitim, üretim, tadım atölyesi olarak kullanılmaktadır. Bu atölye ile Bolu’nun geleneksel mutfağının ve uluslararası öğrencilerin yerel mutfaklarının tanıtıldığı, kültürlerin ve öğrencilerin kaynaştırıldığı bir işleve sahip olması amaçlanmıştır. Alt kotta(-3.00) da konferans salonu devam etmektedir, açık ofisler, teknik hacim, mescit, depo, arşiv ve iç bahçe  bulunmaktadır. İç bahçe tasarımı ile yapı dışında sağlanan yeşil bütünlük yapı içine de aktarılmıştır. Bu bahçe ile yapının doğal ışık ve havalandırmadan maksimum derecede fayda görmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda iç bahçede kullanıcıların sosyalleşmesi, dışarıdaki yeşil atmosferi içeri alanda da hissetmesi hedeflenmiştir. Çalışanların motivasyonunun artması için açık ofisler iç bahçe ile bağlantılı olarak tasarlanmıştır. Konferans salonunun alt kotunda bulunan fuayesi yapının çeperinde bulunan peyzaj ve oturma alanının iz düşümü ile aydınlatılmaktadır. Ayrıca tasarımda içeri ile dışarıyı birlikte hissettirmek için geçirgen cephe tasarımı yapılmıştır. Gün ışığının içeriye kontrollü bir şekilde alınması için dikey ahşap güneş kırıcılar kullanılmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın