3. Ödül, Archathon Mimari Tasarım Maratonu Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması

3. Ödül, Archathon Mimari Tasarım Maratonu Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

Tasarladığımız proje kapsamında T.C. Arel Üniversitesi öğretim elemanlarının çalışma alanlarının bulunduğu mekânı yeni teknolojiler ve parametrik çözümlemelerle geliştirmeye yönelik plan çalışması yapıldı. Mevcut kullanım problemlerinden biri olan aydınlatma sorununu, çatı fanusu ile günışığı sunan tüplü sistemler kullanarak çözümlemeye çalışıldı. Bu doğrultuda çatı seviyesindeki güneş ışığını efektif şekilde toplayarak borularla iç mekâna iletilmesi sağlandı. Doğal kaynakların da bulunduğu bağlamsal veriler kullanılarak uzun vadeli çözümler üretilmesi hedeflendi.

Gözlemlerimiz sonucu mekânda bulunan yetersiz havalandırma sistemini, mevcut örtü sistemine çatı pencereleri eklenerek hava sirkülasyonu sağlarken aynı zamanda günışığının da diğer birimlere iletilmesi planlandı. Tasarlanacak alanın kullanıcı sayısı göz önünde bulundurularak birbiriyle ilişkili bölümler belirlenerek bir araya toplandı. Bu gruplama zeminde bulunan ve her farklı rengin bir fakülteyi temsil ettiği dolaşım hattı ile kullanıcıya kolaylık sağladı. Esnek, kendini yenileyen ve organik bir tasarım elde edilmeye çalışıldı. Düzenlemede canlı bitkilere de yer verildi.

Mekân kullanıcılarının sosyalleşebilmesi için yeni alanlar oluşturuldu. Bazı birimlerin ön cephelerinde parametrik tasarım ilkelerine bağlı kalınarak tasarlanan beden etkileşimli duvar konsepti uygulandı. Bu tasarımın amacı kapı önü ve koridordaki sirkülasyonu engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak ve kısa süreli bekleme alanları oluşturmaktı. B bloktaki kot farkı kullanılarak tasarlanan oturma alanı ile kullanıcılara bekleme ve sosyalleşme imkânı sağlandı. D blokta planlanan kitap okuma alanı ile de benzer bir tasarım yapıldı. Birimlerin girişinde bulunan parametrik elemana benzer şekildeki bir tasarım, öğrenci çalışmalarının sergilenmesi için B bloktaki bu oturma alanının iki tarafına konumlandırıldı. Her iki blokta da planlanan mutfak nişi ile ihtiyaçlara yönelik bir tasarım oluşturuldu. Büyük boyutlara sahip olan fakat kullanılmayan teras alanı sabit oturma elemanları ile yeniden düzenlendi. Bitki kullanılarak oluşturulan asimetrik formuyla estetik bir alan oluşturuldu.

Etiketler

Bir cevap yazın