3. Ödül, 40. İstanbul Yapı Fuarı Stand Tasarım Yarışması

TASARIM RAPORU

TASARIM VE KONSEPT KARARLARI

“Yeryüzünde ilk yerleşmenin gerçekleştirildiği yer Anadolu (Çayönü)…

Yeryüzünde ilk kentsel yaşamın yeşerdiği yer, toprağın ilk sürülmeye başladığı yer… (Orta Anadolu, Çatalhöyük)


Geçmişten günümüze nice mücadelelere göğüs gererek, kıymetini yitirmeden günümüze dek ulaşabilen, bu yolculuk boyunca nice kültürleri içinde, birlikte barındırabilen yer…”


“Çağdaşlığın geleneğe eklemlenebildiği tek yer aslında Anadolu…”

Anadolu, birçok kültüre aynı anda kapılarını açmış, bunları hep birlikte içinde barındırılabilen, kuvvetli bir geçmişin yanında; bir o kadar da gelecekle güçlü bağlara sahip olan önemli bir yerleşim yeridir. Bu bağlamda, yaşanmışlıklarla dolu Anadolu kültürü; yaşayan bir tarihi tarifler. Mermer de yaşayan bu tarihin akışı içinde asırlardır Anadolu medeniyetlerinde oluşmuş ve gelişmiş kültürlerden birisidir. Tıpkı diğer kültürler gibi mermer de; gerek oluşumuyla, gerek içinde bulunan farklı bileşenleriyle, farklı kırılmalarıyla, tarihsel süreçleriyle, gelişimiyle Anadolu’nun bir parçası olmaktan ziyade, aslında Anadolu kültürünün kendisi gibi olmuştur. Anadolu’nun benliğine bürünmüştür. Anadolu kültürü, mermerin de kültürü olmuştur…

Genel yaklaşım kararlarımızı verirken buradan yola çıkarak Anadolu, kültür ve mermer kavramlarını bir bütün olarak düşünüp, Tümaş Mermer’in vizyonunda da bahsedildiği gibi; doğal taşı işlemek ve çeşitli teknolojik gelişmelere çok iyi bir şekilde adapte olarak geçmişten günümüze ulaşabilen doğal taşın aynı şekilde geleceği de renklendirecek olacağı fikrini de göz önüne alarak;

– kültürdeki yaşanmışlık
– tarihsel gelişim
– iç içelik ve
– bütünlük kavramlarını esas aldık.

PLAN KARARLARI

Yukarıda bahsedilen tasarım kavramlardan yola çıkarak yaptığımız çeşitli araştırmalar sonucunda mermerin günümüze gelene kadar olan yaşanmışlığını sembolize ederek oluşturulmuş bir sergi elamanıyla, ‘mermerin gelişim öyküsünü’ stand tasarımının sergi kısmında yansıtmaya karar verdik. (Mermer ilk çıkarıldığı zaman katı kütleler halinde işlenemezken, sonrasında gelişen teknoloji ve zamanla günümüzde çeşitli CNC teknikleriyle istenilen şekillerin elde edilebildiği hale gelmiştir.) Stand alanını planlarken de bunu ve çeşitli yaya akslarını göz önünde bulundurarak, plan düzlemini çeşitli bölümlere ayırdık. SERGİ-DENEYİM ALANI: Bu alanda mermerin tarihsel gelişim sürecini anlatacak şekilde, çelik strüktür elemanlarla desteklenen bir TARİHSEL GELİŞİM DİZİSİ oluşturduk. Bu dizininin en başını günümüz olarak kabul ettik ve sergiye gelen konuklar için günümüzden başlayıp mermerin geçmişine doğru uzanan bir yolculuk hedefledik. Ayrıca bu kısmı yine ana giriş olarak düşündük. Zeminde ise konsept kararlarımızda bahsettiğimiz gibi mermerin çeşitli birleşenlerden bir bütün olması kavramından yola çıkarak, çeşitli iç içe geçmiş mermerlerin bir bütün oluşturabileceği şekilde bir DENEYİM PLATFORMU tasarladık. Bu platformu da kot farkıyla zeminden ayırdık, ancak engelliler için de rampalar tasarlayarak onların ulaşımını da kolaylaştırdık. Ve bu kısma son olarak çeşitli broşürlerin, tanıtım materyallerinin yer alacağı masalar yerleştirdik. Deneyim platformuyla görüşme alanının arasına bir bağlantı koridoru tasarlandık. Böylece sadece toplantı veya bilgi alma amacıyla gelen konukların idari kısma ulaşabilmelerini kolaylaştırmış olduk. GÖRÜŞME ALANLARI: Bu alandaki görüşme alanları iki kat (zemin+ asma kat) olarak planladık. Alt katta sosyal, üst katta daha özel olacak şekilde çeşitli bekleme ve görüşme alanları planladıktan sonra, toplantı biriminin daha özel ve sessiz bir alanda olması gerektiği için üst (asma) katta çözdük. Danışma kısmının girişle bağlantılı olması düşünüldüğünden girişte çözülürken, arka kısmında kalan alanı da teknik kısım olarak (servis ve depo birimleri) olarak planladık.

TAŞIYICI SİSTEM KARARLARI

1. Ana taşıyıcı sistem olarak, mevcut kolona ek olarak çelik strüktür tasarlanmıştır.
2. Sergi alanındaki Tarihsel Gelişim Dizisi bölümü için de yine zeminden asma kata monte edilecek çelik bir strüktür tasarlanmıştır. Ayrıca mermer ağır bir malzeme olmasından dolayı kaplama malzemesi olarak kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür ve bu çelik strüktür dışında da ayrıca her mermer için ayrı yine çelikten yapılmış kafes sistemler tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın