3. Mansiyon, Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması (Zeytinburnu D100 Karayolu, Topkapı Mevki)

3. Mansiyon, Yaya Üst Geçitleri Fikir Projesi Yarışması (Zeytinburnu D100 Karayolu, Topkapı Mevki)

Mimari Açıklama Raporu:
Bu mevkide çevresel etkiler çevrenin mekansal düzenini dağılma / çözünme yönünde etkilemektedir. Bu nedenle çevrenin deneyimi tanımsız özelliklerin rastgeleliği kapsamında cereyan etmektedir. Üst geçit için yapılan bu öneri dağılmaya çözünmeye eğilimli bu katastrofik oluşuma yeni bir öğe eklemeden nesne düzeyinde hem karmaşık yaya akışlarını düzenlemek, hem de çevresel imgenin standartlarını yükseltmek amacı taşımaktadır. Etsiz olarak tanımlanabilecek geçit yapısı sahip olduğu görsel geçirimliliği ile bir yandan kendini hafifletmekte, öte yandan ise alışılagelmedik biçimlenmesi ile dikkati çekmektedir. Geçit konstrüksiyonu zaman içinde gerek duyulduğunda birimsel olarak yenilenme ya da onarılabilme hususiyetine sahiptir. Malzeme tercihlerinde yoğun yaya trafiği nedeniyle dayanıklılık belirleyici kriter olmuştur. Geçitin gece yarattığı imgesel etki saydam bir balığın (düzlem kafes) gövdesi içinde yaya tabliyesinin bir organ gibi belirmesi etkisidir. Genel olarak geçit atmosferini oluşturan tüm öğe, fragman ve eklemlenmeler bütünlüklü bir peyzaj düzeninin alt öğeleri olarak tasarımda yer almışlardır..

Etiketler

Bir yanıt yazın