3. Mansiyon, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ VE KENTSEL PLANLAMA AÇIKLAMA RAPORU

Konum ve İhtiyaç Programı

Kentin tarihsel merkezinde yer alan,

İZBAN ile gelecek misafirler için KENTİN GİRİŞ KAPISI NİTELİĞİNDE olması sebebiyle kent için oldukça önemli bir noktasında yer alan proje alanında, istenenler,

Çağdaş ve şeffaf belediyecilik anlayışını temsil eden BELEDİYE HİZMET BİNASI,

Pazar kurulan günler dışında da aktif, günün her saatinde farklı kullanıcı gruplarına hitap edebilecek AÇIK SOSYAL ALANLAR ve MEYDAN,

Kentin park yeri problemlerini çözecek OTOPARK olarak tariflenmiştir.

Şartnameye göre istenenler ise şöyle açıklanmıştır:

Yeni bir kent merkezi oluşturulmasına yönelik, Torbalı Belediyesi Hizmet Binası ile birlikte Kapalı Otopark gereksinimlerini karşılayacak, ayrıca haftanın bir günü ilçe pazarının kurulacağı, haftanın altı günü ise bir kent meydanı karakterine sahip olacak mekanları içeren, çok yönlü, özgün ve işlevsel bir PROJE elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu alan konum ve önem açısından ilçenin kimliğine katkı sağlayacak kamusal alanların başında gelmektedir. Söz konusu alanda, güncel, işlevsel, gece gündüz sürekli kullanım alternatifleri yaratan, çevresiyle güçlü ilişkiler geliştiren, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan açık ve kapalı mekan çözümleri beklenmektedir.

Yarışma alanı, İzmir ili, Torbalı ilçesi, Tepeköy Mahallesinde üç ayrı parselde toplam 18.910 metrekarelik alanda, üzerinde mevcut belediye hizmet binasının bulunduğu, açık alanların otopark ve pazaryeri olarak kullanıldığı alanda bulunmaktadır.

12.318 m2 lik A alanında, mevcutta bulunan Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve birkaç kagir binanın yerine 720 araçlık bir Kapalı Otopark, 330 tezgahlık bir Pazaryeri ve yeni bir Kent Meydanı,

3.422 m2 lik B alanında, 50 Araçlık otoparkı ve yeni fonksiyonları da bünyesinde barındıran Yeni Belediye Hizmet Binası,

3.170 m2 lik C alanında, 200 Araçlık Katlı Otopark ve Açık, yarı açık ve kapalı mekanlara sahip bir Restoran tasarımı istenmektedir.

Genel Yerleşim Kararları ve Mimari Kurgu

A Alanında oluşturulan Kent Meydanı ve Pazaryeri

A Alanında mevcutta bulunan binaların kaldırılması sonucu oluşan kentsel boşluğun demiryolu tarafında Yeni Pazaryeri, mevcut meydan ve belediye binası tarafında yani Kent Merkezi tarafında Yeni Kent Meydanı oluşturulması tasarımın ana konseptini oluşturur.

Kent Meydanı ve Pazaryeri altında ise zeminaltı kapalı otopark bulunmaktadır. Otoparkın giriş çıkışları Hükümet Caddesine bağlanan alanın kuzeyindeki sokaktan sağlanmaktadır. Belediye binası tarafı taşıt yoğunluğunu artırmamak, Kent Meydanı ve Belediye Binası meydanları arasındaki yaya geçişini engellememek için kapalı otopark giriş çıkışları bu sokaktan verilmiştir.

Pazaryeri A Alanının batı tarafına lineer olarak yerleştirilmiş, kent meydanı peyzaj düzeni ve Belediye Hizmet Binası yerleşim doğrultusu da aynı kurguya paralel olarak düzenlenmiştir.

Pazaryeri yaya girişleri Kent Meydanından sağlanmakta olup, pazaryeri yerleşimi Alt zemin kot ve üst zemin kot olarak iki kota ayrılmıştır. Alt kotta kapalı otopark ile direk bağlantılı Sebze-Meyve tezgah alanları, sabit tezgahlar ve servis alanları çözülürken, üst kotta meydan ile direkt ilişkili tekstil tezgahları için yerler ayrılmıştır.

Pazar kurulmadığı zamanlarda alt kot kapalı otoparkın devamı niteliğinde kullanılacak olup, üst kot, Kent Meydanı ile ilişkili etkinlik, konser, açık hava sineması gibi fonksiyonlara zemin hazırlamaktadır.

Pazaryeri’nin üzeri hafif çelik strüktür çatı ile örtülmüştür. 3 ana lineer parçadan oluşan örtü sisteminin 2 parçası -2.00 kotundaki Pazar alanının üzerini, bir parçası ise +1.00 kotundaki Pazar alanının üzerini örtmektedir. Çelik kirişler üzerinde bulunan EFTE Membran Pazar alanını dış iklim koşullardan (yağmur, kar) korurken, kirişlerin alt yüzeyinde bulunan ahşap lameller güneş kırıcı özelliği sağlayarak yaz aylarında Pazar alanına gölgeleme sağlayacaktır.

Üst kotta bulunan örtü sayesinde meydanda yapılacak etkinlikleri izleyenler için koruma ve gölgeleme sağlayacaktır. Bu örtü etkinlik olmadığı durumlarda da gelip geçen insanlar için bir durak, dinlenme, soluklanma noktası olan kademeli oturma bölümüne gölgeleme sağlar.

A alanında planlanan zeminaltı kapalı otoparkta pazar zamanı 693 araç, pazar olmayan günler 784 araçlık otopark kapasitesi bulunmaktadır.

A Alanından B Alanına taşınacak Belediye Hizmet Binası

Yeni ihtiyaç programının yoğunluğu, yeni oturum alanının sınırlı oluşu, aynı izdüşüm alanında 2 katından fazla program gereksiniminin doğal bir sonucu olarak yükseklik artışı sorununu beraberinde getirmektedir.

Yükseklik artışının getirdiği hacimsel büyüklük binanın kütlesel olarak 3 dilime ayrıştırılması ile görsel olarak azaltılmaya çalışılmış, cephede yalın, birbirini tekrar eden, kendi iç derinliği olan düşey çerçeve sistemi ile güneş kontrolü amaçlanmıştır.

Kat planlamasında Lineer plan kurgusu oluşturulmuştur. Kapalı-Açık merdiven, asansörler, ıslak hacimler gibi servis ve sirkülasyon alanları orta eksende toplanmış, ofis alanları ortadaki çekirdeğin iki yanına yerleştirilerek gün ışığından maksimum yararlanma sağlanmıştır.

Belediye Binası ana girişi A alanında oluşturulan Kent Meydanı tarafından İsmet Paşa Caddesinden sağlanır. İsmet Paşa Caddesinin taşıt trafiğinin azaltılıp yavaşlatılması maksadıyla Kent Meydanı tarafı kaldırım genişliği artırılmış, yol genişliği azaltılmıştır. Belediye Binasının servis ve otopark giriş çıkışları arka taraftaki 4519. Sokaktan verilmiştir. Başkanlık girişi de bu sokak tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Binası batısında bulunan alan ise Belediye meydanı olarak düşünülmüş kamusal bir yapıya sahiptir.

B alanında 53 araçlık otopark kapasitesi bulunmaktadır.

C Alanında Katlı Otopark ve Restoran

A ve B alanları arasından imar yolu geçen ayrı parseller olsa da nispeten birbirleriyle bağlantılı bir konuma sahiptir. Ancak bu iki alanın batısında bulunan ve aradan geçen demiryolu hattı ile bu iki alandan ayrışan bir konuma sahip C alanının Kent Meydanı, Pazaryeri ve Belediye Hizmet Binası ile bağlantısı Alt Geçit ile sağlanmaktadır. Yeni önerilen alt geçit, mevcutta bulunan alt geçidin ufak müdahaleler ile projeye adapte edilmesi ile oluşturulmuştur. T.C.D.D. alanı üzerinden herhangi bir bağlantı istenmediği ve maliyeti artırmamak için ayrıca bir üst geçit yapılmamıştır.

Katlı otopark 2 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat ve 1 Normal kattan oluşur. Katlı otoparkın doğu tarafına, Kent Meydanına bakan tarafa Restoran yerleştirilmiştir. Restoranın girişi ve servis alanları zemin katta, açık, yarı açık ve kapalı alanları 1. Katta bulunur.

C alanında 214 araçlık otopark kapasitesi bulunmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın