3. Mansiyon, Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

MİMARİ AÇKILAMA RAPORU
Mekan oluşum kararı, çevredeki yapısal yoğunluğu göz önüne alarak, yeşil doku ve doğaya duyarlı, çevredeki beton yapılaşmasından uzaklaşarak, oluşturulacak zengin içe dönük yaşamı sağlayacak mekan yaratmaktı. Tasarım alanı konusu işlevler, iki ayrı katman olarak ele alınmıştır. Sosyal ve kültürel işlevlerin barındığı kütle, ana yol kotundan koparılarak, metro çıkış meydanı genişletilmiş ve ulaşım-aktarma işlevlerin bulunduğu kent meydanı niteliğinde geçirgen bir alan oluşturulmuştur. Aktarma istasyonu işlevlerin zengin kullanımı düşünülerek, 41.00 kotundan bu alana, alışveriş fonksiyonlarını barındıran ve otopark katlarına geçiş sağlayan geçiş avlusu oluşturulmuştur.

Üst katmana alınan sosyal ve kültürel işlevlerin, yarışma alanı ile ilişkili arsa 2- ve arsa 3 alanlarına bağı arsa kuzeyinde kalan yeşil park aksı ile sağlanmaktadır. Üst katmanların çözümünde, tasarım ana kararı doğrultusunda, atölye ve kulüpler iç avlulu çözülerek, kullanıcılar için doğayla iç içe geçmiş alanlar yaratılmıştır. Konferans ve tiyatro salonu, ayrı kütlede ele alınarak, simgesel yapısı vurgulanmıştır. Kütle oluşumunda, atölye ve kültür mekanları, ”Ağaç Saksısı” biçiminde şekillendirilerek, arsanın kuzeyinde kalan park aksının yarışma alanına akışı sağlanmıştır. Yeşil aksın arsa alanına müdahalesi, çirkin beton yapılaşmasına karşı yeşilin mücadelesi olarak vurgulanmaya çalışılmıştır. Park tarafından gelen bağ, yeşil-bitki amfisi şeklinde kurgulanarak, oluşturulan asma bahçelerin her kottan zengin kullanımı sağlamakla birlikte, yarışma alanı ve çevresinin mahrum kaldığı orman vistasına olanak sağlamıştır.

PEYZAJ PLANLAMA RAPORU
Proje alanı İzmir’in kuzey yaklaşımında bulunan 57. Topçu Tugayı ve Ege Üniversitesi yerleşkesi arasında kalmaktadır. Ege Üniversitesi Kampüsü, Ege Üniversitesi Lojmanları ve Ege Üniversitesi Ormanları yoğun bir bitki örtüsü ile kaplı bulunmaktadır. Akdeniz ikliminin hakimiyet sürdüğü coğrafyada yeşil doku çok fazla sayıda tür çeşitliliği göstermektedir. Üniversite arazilerinde ise çoğunlukla herdem yeşil türler bulunmaktadır. Herdem yeşil doku yılın tamamında güzelliğini ve ihtişamını korumaktadır. Topçu Tugayından başlayan ve Ege Üniversitesi’yle son bulan bu alan adeta yeşil bir koridor oluşturmaktadır. Bu kamusal yeşil alanlar Evka 3 ulaşım merkezinin mevcut hali ile maalesef kesintiye uğramakta ve bozulmaktadır. Bu yeşil koridor koparılmaktadır. Peyzaj açısından konu ele alındığında tabii ki akla gelen bu ulaşım merkezinin yeni kurgusunda bu deformasyonu düzeltecek şekilde hareket etmek gerekliliğidir. Bu yeşil koridor alanın yeni planlamasında YEŞİL KÖPRÜ oluşturacak şekilde değerlendirilmiştir.

Bu anlamda yapının çatı kurgusu tamamen bitkisel bütünlüğün devamını sağlayacak şekilde ağaçlandırılmıştır. Bu yeşil köprü oluşturulurken basit bir çatı bahçesi fikrinden tamamen uzak, gerçek anlamda stabil ve yapının statiğine uygun şekilde detaylandırılmıştır. Ağaçlandırılacak teras çatılarda ağaç köklerine yetecek derinlikte toprak derinliği oluşturacaktır. Ağaç türleri mevcut bitki örtüsündeki Akdeniz türlerinden seçilmiş ve özellikle yayvan kök yapan herdem yeşil türler tercih edilmiştir. Ağaçlar konumlandırılırken oluşabilecek rüzgar dirençleri hesaplanmıştır. Kök bölgesinden stabil hale getirilen bitkiler yapının terasına ankre edilmiş bağlantı detayları ile sabitlenmiştir. Yeşil köprüyü oluşturan bu teraslar çalı ve yerörtücü ölçeğinde bitkilendirme ile tamamlanmıştır. Herdem yeşil türler ve su ihtiyacı daha az türler seçilerek bakım maliyetleri dikkate alınmış, sürdürülebilirlik hedeflenmiştir. Gerekli drenaj hesaplamaları yapılmış. Drenaj katmanı ile bu yapıların sağlıklı çalışması sağlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın