3. Mansiyon (Esenler, Havaalanı: Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

\192.168.2.30workProjects�6-KAF202113-SosyalTesislerYarışmaŞemalarŞema1Altlık.pdf
Resmi orijinal boyutunda göster

3. Mansiyon (Esenler, Havaalanı: Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

“Kentleri inşa tarzımızın karakteristik özelliği, insanlar arasındaki farkların oluşturduğu duvarlardır ve bu farklılıkların karşılıklı bir tehdit oluşturmasının, karşılıklı bir uyaran olmasından daha muhtemel olduğunun varsayılmasıdır”

“Kentin açık olan dışsal yaşamı, içsel yaşamının bir yansıması değildir. Açılma, kalabalıklar içinde ve yabancılar arasında oluşur.”

Richard Sennett – Gözün Vicdanı

Tasarım kentsel verilere basit ve doğrudan mekansal cevaplar vermek niyetiyle yola çıkar. Esenler ilçe merkezinden gelen ve ana taşıt ve yaya yoğunluğunu barındıran Atışalanı Caddesi tasarım alanının batısından geçer ve alanın yakın komşuluğunda çeşitli kamu yapılarını barındırır (Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, İski, Atışalanı İlkokulu- Ortaokulu- Lisesi gibi) Bu kamusal yapılar tasarım alanında karşılığını kent kotunda bir meydan ile bulur.

Şema 1

Tasarım alanının güney batı ucunda park alanı bulunmaktadır. Tasarım mahalle ölçeğindeki bu kamusal durum ile Kışla Caddesi üzerindeki kamusal yapıların oluşturduğu kamusal durumu birbirine fiziksel olarak bağlar.

Şema 2

Bu kamusal bağ, doğu ve batı ucunda 8-10 metre kot farkları bulunan alanı amfiler, merdivenler ve bunların bağlandığı ara kotlar ile tasarım alanının güneyinden geçen Kırım Caddesi ile ilişkilendirir. Amfiler ve platformlar programlara kamusal bağ üzerinden girişler oluşturur.

Bu kamusal ve kentliye açık bağ üzerinde, ihtiyaç programının en açık ve davetkâr parçası olan kütüphane konumlanır.

Şema 3

Kısa mola merkezi ve yuvamız İstanbul, kullanıcı profili itibari ile kamusal mekânın doğrudan parçası olan ancak kontrollü bir biçimde girilen, kamusal bağdan içeri çekilerek kendi avlularını oluşturan programlardır.

Şema 4

Mahalle evi, kısa mola merkezi ve yuvamız İstanbul ile ayni fiziki mekânı, kot ilişkileri ile ayrılmış şekilde kullanır.

Tasarım kent kotunda, Atışalanı Caddesi’nden erişilen lineer bir yeşil alan üretir. Bu yeşil alan, yapının işgal ettiği kentsel düzlemi kente geri vermeyi amaçlar.

Şema 5

Tasarım, meydan kotundan başlayan ve park ile son bulan kamusal bağ ve kent kotunda önerdiği yeşil alan ile tam kamusal ve sürekli erişilebilir bir “dış” önerirken, avluları ve meydan kotu altında gelişen programları ile kontrollü bir “iç” önerir.

Tasarım, kısa mola merkezi ve yuvamız İstanbul kullanıcılarını kaynaştırmayı hedefleyen bütünleyici bir yeşil avluya sahiptir. Özel gereksinimli çocuklar ve okul öncesi çocukları bu avluyu beraber kullanacak ve farklılığa tanık olmanın, birbirimizin gereksinimlerini anlamanın, empatinin gücünü yaşayarak öğreneceklerdir.

Avluda, duyu bahçeleri, bostan, kum havuzları, yaş gruplarına uygun oyun alanları ve bol bol yeşil bulunur. Pandeminin bize hatırlattığı üzere; yeşil ve açık alanlar, mekânlarımızın ayrılmaz parçası olmalıdır. Tasarım tüm programları yeşil ile ilişkilendirir.

Tasarım alanındaki mevcut ağaçların inşa süreçte yerinde korunmaları mümkün görünmediğinden, ağaçlar komşu parseldeki parka taşınacak, yapının tamamlanmasından sonra, oluşturulan peyzaj alanları, iklime ve kullanıma uygun ağaçlar ile oluşturulacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın