3. Mansiyon, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

3. Mansiyon, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

Proje Raporu

Öğrenci Vadisi

Tasarım ana hedefi farkı kültürlerden bir araya gelmiş öğrencilerin mümkün olduğunca yaratıcı ilişkilere girecekleri mekânların oluşturulmasıdır. Bu hedef doğrultusunda, ihtiyaç programında zorunlu olan mekanlar ile tasarımın ana konsepti olan “bütünleşip- birleşmek” kavramlarının mümkün olduğunca ortak noktaları ve kesişimleri bulunarak, konsept ve ihtiyaç programının çeşitli mekânsal ortaklıkları ya da arakesitleri bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, kampüs yaşamı ile uluslararası öğrenci merkezi binasını birleştirecek, tasarımın kapsayacağı tüm etkinlikler için bütünleştirici olacak bir mekânsal omurga önerilmiş, bu ana birleştirici-bütünleştirici omurganın adı da” öğrenci vadisi” olarak belirlenmiştir.

Birleşme-bütünleşme fikrine uygun olan “öğrenci vadisi” tasarımı, iki ana kütleden oluşmaktadır. Projenin öncelikli hedefi verilen programa uygun biçimde işlevlendirilmiş iki kütleyi ortak bir avlu çevresinde toplamaktır. Bu avlunun özelliği kampüsün farklı alanlarını birleştiren bir omurga olarak da biçimlenmektedir. Bu omurga, arazinin farklı iki ana kotunda bulunan kampüs içi yolları birleştirir. Özellikle tasarlanmış olan öğrenci vadisi ve buna bağlı omurga, kütüphane fakülteler arası aksı kullanan öğrenciler için, hem güvenlikli geçişi sağlamakta hem de sahip olduğu sosyal mekânsal zenginlikler açısından odak, durak noktası olma özelliğine sahiptir.

Öğrenci vadisi adındaki Uluslararası öğrenci merkezi tasarımında iki ana kütle kullanılmıştır. Kütleler tek katlı ve ortada öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinlikleri için kullanabilecekleri bir avlu bulunmaktadır. Bu alan, gerek kalabalık etkinlikler için, gerek küçük grupların ve bireylerin farklı kullanımları için bir altlık görevi taşır. Avluya açılan öğrenci kafeteryası, tasarımın ana fikri olan birleşme-bütünleşme fikrinin sosyal mekânsal karşılığı olarak değerlendirilmiştir. Avlu ile bütünleşen kafeterya öğrencilerin yan yana gelebilmesi açısından bir çekim noktası olarak planlanmıştır.

Kütleler idari ve öğrenci ofisleri olarak iki kısma ayrılmıştır. Rektörlük binası tarafındaki kütle idari bina olarak tasarlanırken, kütüphane tarafındaki kütle öğrenci ofisleri ve kafeterya olarak işlevlendirilmiştir. Rektörlük binasına ait olan otopark yeterli ölçülerde genişletilerek öğrenci merkezine hizmet edebilecek hale getirilmiştir ve rektörlük binası ile öğrenci merkezi idari kısım ilişkilendirilmiştir. Birbirinden bir avlu ile ayrılan kütleler bodrum kattan birleşiktir. Zeminde avlu mekânı bodrum katta iki kütlenin ana birleşim aksı olarak tasarlanmış ve büyük salon bu noktaya yerleştirilmiştir. Salonun fuaye alanı galeriler ve ışık bacaları ile gün ışığı ile aydınlanabilmektedir. Gün ışığı ile aydınlanabilen zemin altı mekanlar mevsimsel farklarda iki kütlenin ana birleştiricisi olarak kullanılabilmektedir. Tasarım aşamasında arazi içerisinde yer alan ve kaldırılmaması gereken trafo yapısı tasarımın içine dahil edilmiş ve kütlesel olarak tasarımın bir parçası olarak kullanılmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın