3. Mansiyon (1.Kategori), İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

3. Mansiyon (1.Kategori), İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

Müşterek Zemin

Proje Raporu

Hareketli nüfusu ve farklı dinamikleriyle İstanbul, geçmişten bugüne devamlı dönüşen ve değişen bir şehir. Bu değişimin kaçınılmaz olmasının yanında, kent belleğinin simgelerini ve şehrin hafızasını korumak, bu köklü kültüre karşı önemli bir sorumluluk. Bu bağlamda kent mobilyalarını hem çağdaş hem de geçmişine saygı duyan imgeler haline getirmek adına, kendi döngüleri içinde eskiyi koruyarak ve değerlendirerek yenilenen üniteler oluşturulmuştur. Basit hatlarıyla zamansız ve mekansız olması hedeflenen ürünler, şehrin var olan dokusunun önüne geçerek değil, zamanla oluşturacağı tanışıklık hali ile kentin bir parçası haline gelmeyi amaçlar.

Ürünler geri dönüştürülmüş plastikten modüler parçalar halinde üretilmektedir, yıpranan ve zarar gören parçalar tekrar dönüştürülerek yenilenen birimlerde kullanılacaktır. Bu sayede kent belleğinde yeri olan mobilyalar hiçbir zaman yok olmayıp dönüşerek kullanımına devam edilecektir. Değişimden kaçamayacağımız gerçeğinin farkında olarak, bunu geçmişe ve toplum hafızasına saygı duyarak gerçekleştirmek şehre dair bir sorumluluktur. Ayrıca bu sayede içerisinde anılarının her daim dönüşerek yaşadığını bilen kentlilerin mobilyalara karşı aidiyet duygusu güçlü olacaktır. Vandalizme karşı yasaklar koymak, en kırılmaz malzemeleri kullanmaya çalışmak yerine, insanların kendi iradeleriyle sahip çıktığı ürünler yaratmak çok daha uzun ömürlü olacaktır.

Tasarlanan ürünlerin kentlilerden korunması gereken üniteler olmaktan çıkıp, bir otorite simgesinden ziyade daha özgür ve sahipsiz; dolayısıyla herkes tarafından sahipli olması amaçlanmaktadır.

Sunulan ürünler bir çok farklı durum ve gereklilik düşünülerek tasarlanmış olup, çeşitli formları ve renkleriyle birbirlerine geçerek çok sayıda kombinasyona ve kullanım senaryosuna olanak sağlamaktadır.

Oturma Birimleri

Oturma birimleri farklı ölçeklerdeki alanlarda çeşitli kullanım biçimlerine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Sahilde, meydanlarda, parklarda ve bekleme noktalarında, hem bireysel hem de grup halinde vakit geçirmeye uygun olacak şekilde; tekli, ikili/üçlü veya kalabalık gruplara uygun olacak biçimde birleştirilebilir. Oturma birimlerinin çeşitli formları aynı zamanda farklı oturma pozisyonlarına olanak sağlar.

10m2+

Kamusal alan, tanımı gereği kamuya, yani kenti paylaşan herkese aitken, pratikte bu aidiyet tartışmaya açıktır. Bir arada yaşama kavramının güçlenmesi adına, gündelik karşılaşmaların yanında farklı paylaşımlar ve deneyimler sunarak gerçek tanışıklıklar oluşturmak, bireylere yeni bir kamusallık algısı kazandırabilir.

Çoklu karşılaşmalara ve rastlantılara zemin yaratan bu müşterek platformun hedefi, insanları bir araya toplamaktır. Bu buluşma mekanının gündelik kullanıma açık bir kent mobilyası olması, beraber üretmeye, tüketmeye ve paylaşmaya açık herkesi her an birleştirebilir. Kamusal alanın bu şekilde kullanımına paydaş olan bireylerin hem beraber zaman geçirmesi hem de yaşadığı yere dair söz sahibi olması, kente dair aidiyet hissini güçlendirir.

Konserlere, atölyelere, performanslara, sergilere mekan sağlamasıyla kolektif bilincin güçlenmesine katkı sağlayacak olan bu alan, aynı zamanda mahalle forumları için uygun bir mekan yarattığından, bireyleri özgürleştirdiği gibi, birlikte tartışma ve karar verme kültürünü de güçlendirecektir.

Çöp Toplama Birimleri

Çöp toplama birimleri çoklanabilir şekilde tasarlanmış olup ortak bağlantı elemanlarıyla birleştirilir. Plastik, metal, kağıt ve cam toplama ünitelerinin yanına ihtiyaç halinde başka üniteler eklenebilir, kullanılacak alana göre özelleştirmeler yapılabilir. Ürünlerin modüler olması zarar gören parçaların tamirini kolaylaştırır ve gereksiz malzeme kayıplarını önler.

Aydınlatma

Aydınlatma elemanlarında modüler tasarım anlayışı korunarak, gövdeye eklenecek ışık sayısı ihtiyaca göre belirlenebilir şekilde tasarlanmıştır. Başlıkları farklı akslar üzerinde döndürülebilir ve ışığın odağını belirlemeye imkan sunar.

Sınır Elemanları

İhtiyaca göre farklı noktalarda kullanılmak üzere aydınlatma seçeneği de sunularak iki farklı sınır elemanı alternatifi sunulmaktadır. Belli bir bölgeye geçişi kısıtlamak üzere kullanılacağında aralarına halat geçirilebilmesine de olanak sağlayacak boşluklar oluşturulmuştur.

Saksılar

Oturma birimleri ile aynı malzeme ve üretim tekniğiyle tasarlanan iki farklı saksı formundan biri tek eksenli birleşime izin verirken daha geniş olan diğer parça da oturma alanında iki eksenli bağlantı kurma olanağı sunar.

Oturma birimlerini çoklarken L şeklinde bağlantı yapmaya olanak sunması hedeflenen parça, farklı kullanım senaryoları oluşturmaya yardımcı olacağı gibi, alan kullanımını da eksenler arasında dönüş sağlaması sebebiyle zenginleştirecektir. Taşıyıcı kısmının ölçüleri kiosk ünitesi ile tamamen aynı olduğundan bu birimin içine saksı veya akıllı ünite yerleştirmek mümkündür.

Kiosk

Kiosk ünitesi güneş panelinden de aldığı enerji ile aydınlatma sağlarken aynı zamanda USB şarj girişleri, bilgilendirme ekranları ve engelli araç şarj istasyonuna sahiptir. Aynı zamanda wifi noktası olan bu ünitenin ekranları aracılığıyla ulaşım ağı, etkinlik haberleri, duyurular ve turistlere yönelik bilgilendirmeler paylaşılır.

Gölgelik

Gölgeliğin çoklanabilir sistemi farklı metrekaredeki alanlara uyum sağlamasına olanak tanır. Karşılıklı şekilde iç içe geçen üniteler çeşitli nitelikte kullanım alanları tanımlanmasına yardımcı olur. Modüler sistem ortak parça kullanımı sayesinde maliyet açısından avantajlı olduğu gibi, aynı zamanda tamir ve nakliye kolaylığı da sağlar.

Etiketler

Bir cevap yazın