2. Satın Alma, Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Neon Mimarlık tarafından tasarlanan proje Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması'nda 2. satın alma ödülüne layık görüldü.

Mimari Proje Raporu

KENTLE İLİŞKİ

Adana Ticaret Odası Hizmet Binası proje alanı, eski mensucat fabrikası ve eski tren yolu ile d-400 otoyolu arasında kalan , kent merkezine doğru uzanan parselde yer almaktadır. Arazinin yakın çevresi endüstri bolgesi olma niteliğinden çıkarak merkezi çalışma alanlarına dönüşmektedir. Ticaret ve Sanayi Odası’nın buradaki kentsel dönüşüme işlevsel ve mekansal olarak öncülük edeceği şüphesizdir.

Adana’nın tarihi bir ticaret kenti oluşu ve 20. yy’da endüstri kenti haline gelişi, günümüzdeki yansımasını ve kimliğinin ifadesini ticaret odası yapısında bulacaktır.

Alandaki en belirleyici girdi arazinin ve eski demiryolu hattının kuzeyindeki Milli Mensucat Fabrikasıdır. Ticaret odası yapısının kurgulanmasında Herman Jansen’in Adana Planı ve Kültür Merkezine dönüştürülmesi planlanan Milli Mensucat fabrikası ile ilişki kurulması belirleyici faktörler olmuştur. Jansen’in kent planında kamusal alan ve yeşil alan olarak gösterilen proje alanı ve komşu parseller plana sadık kalınarak ele alınmış ve buna ek olarak ipek yolunu taşıyan tarihi taşköprüden alınan yaya aksının mensucat fabrikasına bağlanmasıyla ana karakterine kavuşmuştur.

ARAZİYE YAKLAŞIM-YAYA HAREKETİ-YAPI GEÇİRGENLİĞİ

Mevcut durum dinamikleri içerisinde araziye yaya yaklaşımı Güney yönündeki Turhan Cemal Beriker bulvarından, kuzeydeki Kültür Merkezine dönüştürelecek olan Milli Mensucat Fabrikasından ve Arazinin Batısında bulunun başta Sanayi odası olmak üzere diğer kamusal programlardan olacaktır.

Bu girdiler doğrultusunda , yaya hareketini araç hareketiyle kesilmeyecek biçimde organize etmek ve kamusal akış kesilmeyecek biçimde yapı batıda pilotiler üzerine kaldırılarak ve güney –kuzey-batı yönlerinde ise yarıklar açılarak açık/yarı açık kamusal kullanım alanları oluşturacak şekilde kurgulanmıştır.

KAMUSAL ALAN

Arazinin sol tarafında kalan mevcut sanayi odası ve ticaret odası arasında kalan alan, Jansen tarafından yapılan kent planında olduğu gibi yoğun yeşil alan olarak ele alınmıştır ve yayalaştırılmıştır. Bu tutum sanayi ve ticaret odası yapılarının bir bütün olarak değer bulmasını hedefler. Bu yeşil alan aynı zamanda arazinin batısında yer alan diğer kamu yapılarının yeşil alanlarıyla birleştirilerek yeşil alan sürdürülebilirliği ön planda tutulmuş ve Jansen plan yaklaşımında olduğu gibi yaya aksları yeşil akslarla birbirine bağlanmıştır.

Zemin kotunda oluşturulan ve yayalaştırılmış yola paralel uzanan restoran birimleri ticaret odası ve sanayi odasında çalışanların kullanımına olanak sağladığı gibi kuzey cephesiyle olan ilişkisi sayesinde ileriye dönük olarak yayalaştırılması olası eski demir yolu hattına da hizmet verebilmektedir. Bu sayede zeminde yaratılan kamusal açık ve yarı açık alanlar aynı zamanda servis alabilmektedir. Kayar paneller sayesinde iklim koşullarına göre restoran mekanları esnek kullanım olanakları sunarak geçirgenliğini artırmaktadırlar.

AVLU

Milil mensucat fabrikasında da uygulanan avlu düzeni yapıda mimari kültürün sürdürülmesinin yanı sıra yapının zemin altı kotunda kurgulanan fuaye, sergi birimleri, müze birimlerinin yeterli ışık almasını ,iklimlendirilmesini , gölge alanlar oluşmasını sağlamaktadır.

MİMARİ KURGU

Adana Ticaret Odası ofis fonksiyonlarının yoğun kullanıma olanak sağlayan ve insan ölçeğinden algılanabilirliğinin fazla olduğu zemin kat, kamusal alanla ilişki kurmak ve şeffaf işleyiş ilkesi doğrultusunda, cam yüzeylerle kurgulanmıştır. Batı cephede rekreatif yeşil alan ile kamusal alan arasında kalan su öğesi ise peyzaj öğesi olmasının yanı sıra yapının doğal iklimlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Yapının güneş ışığıyla direk temas kurduğu cepheler güneş ışığından verimli bir biçimde faydalanmak adına cepheye , perfore delikli metal levhalar(mesh) yerleştirilmiştir. Bu levhalar güneş ışınlarını yansıtırken, gün ışığını tamamen çalışma mekanlarına alır. Yazın solar kazanımı kontrol eder ve kışın da pasif solar kazanım elde etme amacı güder.
Yapının güney cephesindeki seyhan nehri manzaralı çok amaçlı teras meclis salonunun açık fuayesi gibi davranmakla beraber çeşitli organizasyonların yapılmasına olanak sağlarken üzerindeki saçak da ATO binasının simgesel gücünü ve sembolikliğini kuvvetlendirir.,

Etiketler

Bir cevap yazın