2. Ödül, Kampüsüm İçin Tasarlıyorum: Kampüs Mobilyası Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

Kent, birçok özelleşmiş farklı işlevde alandan oluşmaktadır. Bunların içerisinde kampüsler, kullanıcı profilinin çeşitliliği ve sosyalleşmenin gerçekleştiği mekanlar olarak önem göstermektedir. Üniversite kampüslerinin dinamik ve kapsayıcı olması gerekliliği ile diyalog ortamların zeminini oluşturan kampüs mobilyalarının yaratıcılıktan uzak tekdüze üretimler yerine özenle tasarlanmış olmalıdır. Tasarlanan kampüs mobilyaları, kamusal alan işlevini güçlendirdiği gibi aynı zamanda kullanıcının çevreyle kurduğu ilişkiyi de sağlamlaştırır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi büyük bir alana yayılmakla birlikte tüm fakültelerin buluşma noktası olan Univercity mekanına sahiptir. Univercity; yeme-içme, kırtasiye, ders çalışma, dinlenme, kulüp tanıtımları ve çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştiği kapalı – yarı açık – açık mekanlara sahip ve yerleşkenin odak noktasıdır. Bu sebeple birçok kullanıcının tercih ettiği özellikle açık mekanlarının kullanıldığı fakat mevcut oturma birimlerinin kullanıcı yoğunluğuna karşılık vermeyecek şekilde az olması ve çeşitli eylemler için elverişli olmaması görülmektedir. Bununla beraber fiziksel olarak yerleşkenin diğer eğimli bölgelerine göre açık mekanının daha düz zemin olması ve köklü ağaçları ile doğal gölgelendirme sağlaması bu alanı seçmekte etkili olan unsurlardır. Var olan kullanıcı yoğunluğunun çeşitli eylemlerine karşılık gelecek şekilde kampüs mobilyalarını kurgulamak ve geçirilen zamanı zenginleştirmek amacı ile tasarım önerilerinin bu alanda konumlanması tercih edilmiştir.

Kampüs mobilyaları, kampüsün sosyal hayatına zemin oluştururken malzeme seçimi olarak da çevresiyle uyumu önemlidir. Günümüz iklimle mücadelesinde önemli bir yere sahip atık azaltımı ve atıkların dönüştürülmesinde Dokuz Eylül Üniversitesi de önem vermiş ve dahil olmuştur. (EK1) Bununla beraber yerel yönetimlerin de bu konuda rol almak istediği gerçekleştirdiği faaliyetler ile görülmektedir. Bu dâhiliyetten yola çıkarak atık dönüştürülmesinde kampüs içine entegrelerinin birini de tasarlanan oturma birimleri ile olabileceği öngörülmektedir. Özellikle belediyelerin atık deposunun değerlendirilmesi ile bulunan palet malzemesinin yeniden kullanılabilir hale getirerek nasıl entegre edilebilir sorusu oluşmakla birlikte kampüs hayatının parçası olan oturma birimlerinde, atıkların dönüştürülmesine örnek teşkil etmesini ve kullanıcıya farkındalık oluşturulması da amaçlanmıştır.

Palette

Paletler taşımacılıkta çokça tercih edilen bu sebeple de atık olarak da karşımıza çıkan yaygın bir malzemedir. İki tip olarak oluşturulan paletler, belli boyutlardaki ahşapların birbirleriyle düzenli birleşiminden oluşmaktadır. Paletler parçalandığında dönüştürülebilecek düzenli formda ahşaplar elde edebilir bu da esnek, taşınabilir, kolay kurulup sökülebilir kampüs mobilyalarının olması ve kolektif şekilde üretime kolaylık sağlaması ile de amaçlananlara karşılık vermekte ve atık palet malzemeler tercih edilmiştir.

Kampüs kullanıcılarının gündelik, sosyal, rekreatif eylemlere olanak sağlayacak ve bulunduğu yerde çok amaçlı mekanlar yaratarak çeşitli faaliyetlere olanak sağlamayı amaçlayan Palette, basit birleşim senaryoları ile yaratacağı etkiyi göz önünde bulundurmuş ve Unıvercity açık alanında yerleştirilecek yerlere göre iki ana birleşim senaryosu sunmaktadır. Bu iki ana birleşim senaryosu da kendi içerisinde çeşitlenmeyi sağlamıştır. Böylece tekdüze tasarımdan öte palettenin bir oturma birimi olarak sunduğu senaryolar aranmış tasarım dili olarak da bütünlük sağlanmıştır.

İlk birleşim senaryosu yerle temasını 15 ve 30 derece eğimli dikmeleri ile sağlayan Palette 1 senaryosudur. Farklı eğimlerle birlikte oturma biriminde kullanıcının sırtına yaslanma açısı da değişmektedir. Günlük hayat içerisinde yaptığımız kahve içme, kitap okuma, dinlenme gibi basit eylemlerini zenginleştirmekte ve gerekli ergonomikliği sağlamaktadır. Bireysel ve çoklu kullanıma olanak sağlamakla birlikte kampüs kullanıcısını yönlendirici birleşim formuna da sahiptir.

İkinci birleşim senaryosu ise Univercity açık alanında bulunan ağaçların etrafında konumlanması ile şekillenmiş Palette2’dir. Ağaçların bulunduğu konuma ve etrafında bulunan yapılaşmaya göre Palette form almıştır. Farklı yükseklikte oluşturulan oturma birimleri ile çoklu kullanım ve eylem çeşitlerine olanak sağlamayı amaçlamıştır. Çevresi ile oluşturduğu uyum ve çevreye yayılması mevcut kullanım potansiyeline karşılık vermektedir.

SENARYOLAR :

Palette basit birleşim detayları sunmaktadır. Elde edilip sökülen ahşapların kullanılabilir şekilde verniklenmesinden sonra oturma birimi formunu almaktadır. Ahşaplarının kesişim noktalarından vida yardımı ile birleştirip sağlamlık kazandırılan Palette; kampüs yaşamına olan etkisini hem kampüs kullanıcısının günlük eylemlerini önemsemesi hem de yaratacağı diyalog ortamları ile kullanıcının kampüsüne olan aidiyet duygusunu pekiştirmesine odaklanarak oluşmuştur.

1/20 KISMİ PLANLAR

EK1: https://greencampus.deu.edu.tr/tr/atik-yonetimi/

 

Etiketler

Bir yanıt yazın