2. Ödül, Kadirli Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

2. Ödül, Kadirli Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari İzah:
Savrun çayının Osmaniye-Adana karayolu ile kesiştiği, kentin yeni gelişim aksında yer alan proje alanı, çevresindeki konut ve ticaret alanları için önemli bir odak noktası potansiyeli taşımaktadır. Bu bağlamda projenin, ihtiyaç programında yer alan kültür merkezi ile birlikte kıyıda yer alması düşünülen rekreasyon alanı bu bölgenin önemini daha da arttırmaktadır.

Proje alanının doğuda nispeten dar bir en ile başlayıp, batıda Savrun çayına doğru genişleyerek uzanması kentsel gelişim alanında bir odak-bir kentsel boşluk noktası oluşturulması doğrultusunda planlanan yapı kitlesinin arazinin kuzey ucuna yaslanması kararını beraberinde getirmiştir. Yükselen yapı kitlesinin geri çekilerek, Bülbül deresine paralel olarak lineer bir şekilde konumlanması, Belediye Hizmet Binasının Adana-Osmaniye Karayolundan algısının arttırılmasına da olanak sağlamaktadır. Bu yerleşim, aynı zamanda güneyde Adana-Osmaniye karayolu, batıda ise su ile sınırlanan arazide kamusal alanın maksimizasyonunu hedeflemektedir.

Bu tasarım kararıyla yapının giriş kotunda oluşturulan kentsel boşluk, su kotunda tasarlanan rekreasyon alanına farklı noktalardan düşey sirkülasyon elemanlarıyla bağlanarak kentlinin arazinin bütününde Savrun Çayı ile kurduğu görsel ilişkinin zenginleştirilmesi düşünülmüştür. Programda yer alan kültür merkezi ve diğer sosyal aktivite mekanları bu alanı besleyecek şekilde düşeyde meydan-rekreasyon alanı arayüzüne yerleştirilmiştir. Bu kot farkından yaralanarak kültür merkezi ayrıştırılmış giriş ve yaklaşımları ile özerkleştirilmiş ve tasarlanan kentsel yeşil ile bütünleştirilmiştir.

İhtiyaç programında belirtilen Belediye Hizmet Binasının programını oluşturan birimler kentli ile ilişki kurma/kurulma biçimlerine göre yorumlanmış ve temel olarak üç ayrı ana başlık altında projelendirilmiştir. Bu bağlamda program başkanlık birimleri-meclis, hizmet birimleri ve kültürel ve sosyal alanlar olarak ayrıştırılmıştır. Binanın giriş kotunda kolay ulaşılması gereken hizmet birimleri ve bu mekânlara hizmet eden bekleme alanları tasarlanmıştır. Ofis bloğunda yaratılan galeri boşlukları, katları, düşey sirkülasyon elemanları ile hem görsel hem de mekansal anlamda bağlamaktadır. Alt meydan kotunda çözümlenen sosyal, kültürel aktivite alanları; yemek salonu fuayesi, kreş, kütüphane ve bu mekâna eklemlenen sergi salonu fonksiyonunu da üstlenen konferans salonu fuayesi ile bütünleştirilmiştir.

Ana kütlenin kırılarak genişleyen bölümünde, mevcut belediye yapısında yer alan ofislerden ayrıştırılarak, meclis üyeleri ve başkanlık birimleri ile önemi vurgulanmak üzere en üst kotta belediye meclisi çözümlenmiştir. Bu birimler giriş meydanı ve Savrun Çayı vistasına hakim bir biçimde konumlandırılmıştır. Belediye hizmet binası için meydan kotundan, kültür merkezi için rekreasyon alanı kotundan zeminle kurduğu ilişkilerle kentlileri içine çeken ayrı girişler tasarlanırken, başkanlık bölümü girişi düşey sirkülasyon elemanları da ayrı düşünülmek üzere ayrıştırılmıştır.

Tüm bu tasarım girdileri ile birlikte, proje tasarım sürecinde ana kriter bir yandan belediye binasının prestijini vurgulayan yapı kitlesinin geriye çekilerek önünde yaratılan kentsel boşluğun Savrun çayı kıyısındaki rekreasyon alanı ile entegrasyonunun, öte yandan iki ayrı kotta tasarlanan sert ve yumuşak zeminleriyle kentliye hizmet edecek olan, su ile görsel ve fiziksel ilişkiyi kurabilecek kamusal alanların yaratılması olmuştur.

Etiketler

Bir yanıt yazın