2. Ödül, İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

TASARIM KARARLARI VE YERLEŞİM DÜZENİ

• Proje konusu yapı, konumu itibariyle İzmir kent siluetinde önemli bir noktada bulunmaktadır. Ancak mevcut cephesi ve plan anlayışından ötürü yapının denizle ve kentle olan ilişkisi oldukça zayıftır. Bu sebeple, önerdiğimiz proje yapının denizle ve dolayısıyla kentle olan ilişkisini arttırmayı hedeflemektedir.

• Bu amaca paralel olarak yapının cepheleri, “saydamlık”, “esneklik” ve “berraklığın” öne çıktığı bir dille yeniden tasarlanmıştır. Böylece proje önerimizin en önemli hedeflerinden birisi olan “dışarıdan merak edilen ve etkinlikleri dışarı (dolayısıyla tüm kente) yansıtabilen, inovasyon kavramını bir Festival niteliğinde tüm kentle beraber yaşayabilen bir yapı” elde edilmiştir.

• Yapıda iki önemli odak oluşturulmuştur. Bunlardan ilki “Dijital Deneyim Merkezi’ni” barındıran “Kırmızı Kutu”, diğeri ise yapıdaki tüm büyük etkinliklerin yapılacağı “Festival Alanı”dır.

• Sirkülasyon çekirdeğini merkez kabul ederek, yapının Atatürk Caddesi’ne bakan kolunda olabildiğince açık ofis ve açık alan bırakılmış, yapının çoğu kapalı ve bölümlenebilir birimleri Cumhuriyet Bulvarı’na bakan kolda toplanmıştır. Böylece sirkülasyon çekirdeğinin bulunduğu alana kadar tüm kullanıcıların denizi algılaması sağlanmaya çalışılmıştır.

KULLANIM SENARYOLARI

• Yapının en önemli odağı, tüm büyük etkinliklerin de yapılacağı “Festival Alanı”dır ve esnek kullanımlara izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu amaçla, teleskopik bir amfi planlanmış, toplantı, konser gibi etkinlikler için gerekli mimari düzen sağlanmıştır. Bunun yanında amfinin toplanması ile oluşacak düz ve yüksek tavanlı hacim “Robot Yarışları”, “Drone Yarışları” ile İZTO’nun olası sergi, kokteyl gibi etkinliklerine imkân sağlayacak nitelikte ve esneklikte tasarlanmıştır. Festival alanının deniz cephesine bakan yüzeyi ve tavanı katlanır cam sistemlerle tasarlanmış olup, hava koşullarına göre etkinlikleri açık havada yapmaya imkân sağlamaktadır. Bu özellik hem İnovasyon Merkezi’nin yenilikçi ve esnek mekân gereksinimlerini karşılamakta, hem de yapı kullanıcısının denizle ve dış mekânla olan iletişimini arttırmaktadır. Bu hacmin, yapının ve hatta İZTO’nun prestij mekanı olması hedeflenmektedir.

• “Kırmızı Kutu” yapının diğer bir önemli odağıdır ve “Dijital Deneyim Merkezi”ni barındırır. Bu hacim, yapının cephesinden de okunabilecek iki kat yüksekliğinde bir kapalı kutu olarak tasarlanmıştır. Hem rengi, hem de şeffaf yapı cephesi üzerindeki tek opak yüzey olması sebebiyle kent ölçeğinde bir merak nesnesi olması hedeflenmiştir. Bu hacimde, hem İzmir kent ve ticaret tarihini anlatacak interaktif görseller sunulacak, hem de çeşitli sanatçıların tasarlayacağı dijital enstalasyonlar kullanıcıyla buluşacaktır.

• Yapının Atatürk Caddesi yönündeki girişi “Dijital Deneyim Merkezi”ne (Kırmızı Kutu), Cumhuriyet Bulvarı yönündeki girişi ise İnovasyon Merkezi’ne tahsis edilmiştir. Bu iki birim arasındaki görsel bağlantı olabildiğince açık ve şeffaf çözülse de dolaşım karışmamaktadır.

• Kırmızı Kutu’ya ulaşım girişten itibaren kurgulanan “Kırmızı Yol” ile sağlanmış, bu yol üzerinde yapının sergi alanları ve dijital deneyime dair duyusal materyalleri konumlandırılmıştır.

YAPISAL ÖNERİLER VE DEĞİŞİKLİKLER

• Yapının statik sistemine yapılan temel müdahaleler şu şekildedir:

o Yapının 19.60 kotundaki (mevcut toplantı salonu zemini) döşemesi kaldırılmış, önerilen “Festival Alanı” 15.05 kotunda tasarlanmıştır. Bu işlem yapılırken yapının XX akslarındaki eğimli betonarme döşeme de kaldırılarak yerine düz bir döşeme önerilmiştir.

o Yapının Cumhuriyet Bulvarı yönündeki Giriş Lobisinin tavan yüksekliği +4.25 kotundaki döşemenin YY aksına çekilmesi ile arttırılmıştır. Bu işlem yapılırken kirişler muhafaza edilmiştir.

o Yapının eğimli çatısı İzmir Körfezi siluetinde oldukça baskın olduğundan ve önerdiğimiz açılır/ kapanır çatıyı üretebilmek amacıyla eğimli çatı +24.80 gabarisini tutacak şekilde kaldırılarak yerine hafif çelik taşıyıcı sistemler ile bir düz teras çatı tasarlanmıştır.

o Yapının cephelerindeki güneş kırıcı kirişler kaldırılmış, yerine tüm cepheye katlanabilir bir alüminyum mesh dış cidar önerilmiştir.

• Yapının mevcut mekanik sistemi asma tavanların altında ve yapının cephelerinde bulunan ters kirişlerin paralelinde bulunmaktadır. Önerdiğimiz projede asma tavanlar kaldırılmış, tüm mekanik sistem tavanda açıktan gidecek şekilde tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın