2. Ödül, İstanbul Boğazı’nda Dalyanların Yeniden Hayali Öğrenci Fikir Yarışması

2. Ödül, İstanbul Boğazı’nda Dalyanların Yeniden Hayali Öğrenci Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

BAĞLAÇ

Dalyanları balık avlamak için deniz kıyısında, su üzerinde, balıkların geçtiği yerlere yerleştirilen, ağların çevrelediği, muğlak yer olarak tanımlayabiliriz. Türkiye’de belirli tipler de tekrarlanan dalyan çeşitleri mevcuttur. Proje dalyanı ve onun yaratabileceği muğlak mekanı, farklı işlevlerle yorumlamış ve çevrilme hissinin mekansallığını farklı bir tipolojide ele almıştır. Yeni bir sistem önerisi ile balık yakalama sistemini mekanikleştirirken, kıyı ve kara ilişkisini güçlendirecek bağlaçlar ve mekansallıklar önermiştir. Soyut olarak düşünülen avlanma ve mekansallaşma biçimini somut bir mimarlık bilgisine aktarmaya çalışan Bağlaç, Kireçburnu kıyısına özgül, Büyükdere aksının sahil boyunca devamı olarak düşünülmüş, strüktürel olarak sahil görünüşünü kesmeyecek incelikte ve hafiflikte ele alınmıştır. Malzeme ve detayda yeni çözümlemeler ile eski yöntemleri bir arada üretmeyi önermiş, birden fazla kullanım önerisi ile bütüncül bir örüntü yaratmayı hedeflemiştir. Dalyanı bütüncül bir bakış açısı ile ele alan proje 8 farklı birimin bir araya gelmesi ile oluşur. Projenin ucu açık, eklenebilir birimlere ve farklı işlevlere dönüşebilmeye fırsat verebilecek şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Balıkçılık mekanları başta olmak üzere, gözlem kulesi, barınma birimleri, sosyalleşme alanları, kıyı ve kara ilişkisini güçlendirebilecek bağlaçlar projenin önemli birimleridir. Proje hafif ve geçirgen, silüetin kaybolmayacağı bir perspektif gayesi ile ele alınmıştır.

a) balıkçılık için yeni sistem önerisi //
Tekil ve çoğul olarak çalışabilen mekanik sisteme balık ağlarının bağlanması ile modül çalışır hale gelir, yükün hareketi ile ağ yukarı aşağı çekilerek hareket ettirilir, hareketi sağlayan her modülde bulunan 7 adet makaradır. Makaralar halatlarla beraber çalışır. Proje balıkçılık için hareketli bir mekanizma öngörerek yeni bir sistem geliştirmeyi hedeflemiştir.

b) barınma birimleri //
Balıkçıların ahşap strüktür yüzeylere ekleyip çıkararak oluşturabilecekleri maximum 3 kişilik geçici ve başka işlevlere dönüşme potansiyeli olan birimlerdir.

c) amfi //
Ahşap strüktürün alt kısmında oluşan amfi, herkesin oturabileceği, denizle temasın artacağı, kullanıcının balıkları izleyebileceği bir durak olarak çalışır. Amfinin sırt kısmı ise çay bahçesi, balık satış birimleri gibi işlevlere sahiptir.

d) gözlem kulesi//
Giriş biriminşn ulaştığı son noktada, balıkların giriş noktasının ortasında bulunan gözlem kulesi hem kullanıcılar için etrafı seyretmek hem de balıkçılar için bir gözlem noktasıdır.

e) balıkçılık birimleri//
Balık yakalama, toplama, taşıma, dağıtma ve araçların deposu olarak çalışan bu birimlerin bütününü barındıran ahşap, hafif ve geçirgen strüktür balıkçılık mekanları için yeni ve bütünsel öneri sunmayı hedefler.

f) bağlantı basamakları//
Kireçburnu sahil şeridi boyunca devam etmesi planlanan amfi basamak sistemi ve rampalara su ile teması arttırmayı ve ulaşılabilirliği kolaylaştırmayı hedeflemiştir.

g) etkinlik platformu//
Kıyı ve karanın bağlandığı noktada farklı işlevlere dönüşebilen ( konser, oyun, dinlenme, oturma, izleme, plaja girme vs) bu yüzeyler kıyı ve karanın bağlantısını güçlendirmeyi hedeflemiştir.

h) giriş alanı//
Kıyı şeridinden başlayan, kara dan kıyıya bağlantı kuran bir şerit halinde devam eden giriş alanı, balıkçılık mekanları ve diğer işlevlerin olduğu strüktürle buluşur.

Etiketler

Bir yanıt yazın