2. Ödül, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Proje, jüri raporundaki önerilerle birlikte ana temayı zedelemeden çok yönlü olarak irdelenip geliştirildi. Rapordaki öneri doğrultusunda, yerleşkeyi oluşturan yapı birimleri sayısının azaltılması ile ara boşluklar arttı. Güçlü temsiliyet değeri sunan siluet etkisinden ödün vermeden, yalın yapı birimlerinin iç mekan zenginliği hedeflendi. Birimlerin cephelerinde oluşturulan kent bahçeleri; dışta cephe ve kütle karakterini belirlerken, bu bahçelerle ilintili iç yırtıklar, ofislerin iç mekan kalitesini üst seviyeye taşıdı. Cephe dili, pasif enerji kullanımı ve enerji verimliliği ile bütünleştirilip sürdürülebilir yapı çerçevesinde irdelendi. Yapı birimlerinin güney yüzeylerinde, özgün yapı karakterini oluşturacak kodlama sistemini sembolize eden düşey çizgili çift cidarlı cephe sistemi önerildi. Diğer yüzeylerde ise düşey çizgiselliği çubuklar sağladı. Öte yandan yapılan yeni tasarımla, raporda önerilen konferans salonlarına araçla doğrudan ulaşılır oldu.

Yapı dili; kentsel bağlam, topografik yapı ve işlevler ile bütünleşerek; çağdaş, sürdürülebilir yapı bilinci ve zamanla eskimeyecek tasarım anlayışı ile yeniden ele alındı. Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi, salt ilişkilerin çözümlendiği yapılar bütünlüğünün ötesinde, yaşantı öneren örgü olarak şekillenir. Bu yaşam örgüsünde, tüm birimler hem birbiri ile ilişki kurar hem de her birim kendi içinde özgürdür. Arsanın, akropol oluşturan topografik yapısı ilişkilerin hem bağımsızlığını hem de birlikteliğini sağlar. Eteklerde dışarı ile doğrudan ilişkili birimler konumlanır. Ziyaretçiler yerleşkenin batı yakasını dışarıdan kullanır ve yerleşkeyi terk ederler bakanlığın iç dünyasına karışmadan. Akropol ise dışişlerinin iç dünyasıdır. Jüri raporunda da vurgulanan, arsanın 1031 kotundaki kapalı Akropol Caddesi ve ilişkili dış mekan; agorada olduğu gibi dış politikaların, uluslararası ilişkilerin tartışıldığı istişare edildiği arayüzdür.

Sürekli çalışan sayısı yaklaşık olarak 3.500 kişi olan yerleşkenin toplantı salonları, basın merkezi ve ziyaretçi kullanımı ile toplam kullanıcı sayısı 6.000 kişiye yaklaşıyor. Bu büyüklükteki yerleşkenin dolaşım ayrımlarını rasyonel çözümlere ulaştırmak kaçınılmazdı.

Etiketler

Bir yanıt yazın