2. Ödül, Dewan Award for Architecture 2019 – Al Umma Park Competition

2. Ödül, Dewan Award for Architecture 2019 – Al Umma Park Competition

2X1 Mimarlık ekibinin Tamayouz Award’ın düzenlemiş olduğu “Dewan Award 2019 - Al Umma Park Competition" uluslararası yarışması için önerdiği projesi 2. ödüle layık görüldü.

VALLEY – AL UMMA PARK –

Proje alanı; Tahrir Meydanı ile Tayeran Meydanı arasında kalan bir kentsel boşluktur. Bu boşluk alanın kuzeybatısında yer alan Eski Bağdat ve alanın güneydoğusunda yer alan Yeni Bağdat arasında bir eşik konumundadır.

Bağdat; yoğun ve sert bir kent dokusuna sahiptir. Bununla birlikte politik konu itibari ile yaşadığı militarik depresyondan kaynaklı kent belleği kaotik ve bulanık durumdadır.  Bulanıklığın giderildiği bu boşluğun üretilirken doğa ile bütünleşik renötralize ve kent belleği için özel bir yüzey yaratılması hedeflenmiştir. Bu yüzey, bir vadiye dönüşerek yarattığı alt kot ile kamusal bir dış mekan görevi üstlenmiştir. Bu tasarım araçları kullanılarak, proje alanının yeniden canlandırılması ve yeniden doğallaştırılması hedeflenmiştir.

Vadi, Bağdat’ın son dönemine ait belleğin, Bağdat üzerindeki depresyonun toprağa aktarılarak yok oluşunu simgeler. Tasarım; kent bilincindeki bulanıklığın, gezegen ile maksimum temas ile giderilebileceğini söyler.

Proje alanının, bir eşik olmaktan çıkarılarak kendine ait bir yer olma tanımını terk edip herkes için bir yer olması öngörülmüştür. Bu sebeple vadi üzerinde güneydoğu ve kuzeybatı yönlerinde köprüler üretilerek yaya geçitleri oluşturulmuş ve bu sayede eski ve yeni arasındaki bağ güçlendirilmiştir.

Yeni önerilen müze, proje alanının kuzeyinde konumlandırılarak Modern Sanat Müzesi ve anıt ile bir mekansal ilişki kurmuştur. Bu ilişki sonucu ortaya çıkan alan, Tayeran Meydanı’na bağlanarak bir sanat meydanına dönüşmüştür. Bu meydan ile Tahrir meydanı arasında üretilen sanat aksı, proje alanı içinde bulunan diğer anıtların ve gelecekte yapılacak sanat objelerinin bağlantısını sağlayacaktır.

Eski Bağdat tarafında yer alan pazar ve alışveriş yerleri, kent belleğinde önemli bir öneme sahiptir. Bu bellek, tasarım alanı içerisine dahil edilerek ticaret aksı olarak sürdürülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın