2. Ödül, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

2. Ödül, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

dialog

“Diyalog, her iki tarafın da birbirinden öğrenmeye istekli olduğu ve bu nedenle birlikte yeni zemin ve bağlamlar bulmaya çok daha fazla yol açtığı, çatışmasız bir iletişimdir.’’
Scilla Elworthy

KONSEPT

Öğrencilerin daha çok iletişim kurmasını sağlamak, hızlandırmak ve geliştirmek için gerekli olan bağlamı ortaya çıkarmak mimari projemizin ana hedefi olmuştur. Öğrencinin en iyi öğretmeni başka bir öğrencidir. Her öğrencinin, kampüs ve şehirle kurduğu ilişkisi birbirinden farklıdır. Bu birikimin birbirleri arasında aktarımı ise oldukça hızlı bir öğrenme sürecini beraberinde getirir. mimari projemizin bir diğer hedefi ise bu aktarımın gerçekleşeceği esnek ortamı oluşturmak olmuştur. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin sosyal, kültürel ve bürokratik işlerini kolayca halledebileceği, aidiyet hissini güçlendiren onu odağına alan bir yaşam kurgusu tasarlanmıştır.

YAKLAŞIM

Proje Alanı BAİBÜ kampüsünde yer alan 151 ada 1 nolu parselde yer almaktadır. Kampüsü kuzey-güney yönünde ayıran yol kampüsün iki ucunu birbirine bağlayarak beslemekte ve ana aksı/omurgası olarak nitelendirilmektedir. Bu aks kampüsün iki ucu arasında bir geçiş mekanı olarak nitelendirilebilir. Proje alanı, üniversite kampüsü ve ana aks/omurga göz önüne alındığında iki uç arasında bulunmaktadır. Bu sebeple kullanıcı hareketliliği, öğrenci sirkülasyonu ve geçiş-kalış mekanı olma potansiyeli göz önüne alınmış, bunlar tasarıma önemli bir girdi olarak katkı sunmuştur. Yapıyı Geçiş mekanına ekleyerek bir kalış mekanına çevirmek hedeflenmiştir. Yapı alanının merkezinde oluşturulan esnek etkinlik alanı bu amaca hizmet etmektedir. Geçiş-kalış mekanı olabilme potansiyeli doğrultusunda yakınında bulunan rektörlük binası ve kütüphane binasına erişim, kullanıcı hareketliliği ve öğrenci sirkülasyonunun yoğunlaşabileceği noktalarda geçiş mekanları tasarlanarak sağlanmıştır. Tasarım, öğrenci ihtiyaçlarına cevap veren, esnek bir yapıya sahiptir. Bu sayede çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilmekte ve öğrenme sürecine katkı sunmaktadır.

TASARIM KARARLARI

Mimari proje oluşturulurken; a. Öğrenci hareketliliğinin yoğun olacağı akslar düşünülmüş, bu akslar çevresinde bir yerleşim kurgulanmıştır. b. Akslar etrafında gelişen peyzaj alanları ile yumuşak geçiş ve kalış mekanları kurgulanmıştır. c. Akslar ve peyzaj ögelerinin kesiştiği noktada büyük ve esnek bir alan tasarlanmış, çeşitli aktiviteler için hizmet etmesi hedeflenmiştir. d. Esnek alan çevresinde gelişen yapı içerdiği programa göre bölümlenmiş işlevsel ve erişilebilir şekilde kurgulanmıştır. e. Yapı genelinde meydana doğru teraslamalar yapılarak, öğrenci odaklı tasarım ve esnek etkinlik alanına yönelim vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, alana girişten itibaren öğrenciyi saran, yol gösteren, esnek, özgür ve işlevsel mekanlarla odağına öğrenciyi alan bir çok ihtiyaca cevap verebilen bir yapı oluşturulmuştur.

Etiketler

Bir yanıt yazın