2. Mansiyon, Saray Alüminyum “Yükselen Yetenekler” Yarışması: Ataşehir – İstanbul Finans Merkezi Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

2. Mansiyon, Saray Alüminyum “Yükselen Yetenekler” Yarışması: Ataşehir – İstanbul Finans Merkezi Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

Merhaba, proje konseptinden bahseder misiniz ? Proje birçok verinin bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Yükselmenin insanları sosyal ve psikolojik yönden nasıl etkilediği sorgulandı. Bunun sonucunda yükselenlerin ofislerle sınırlı olmaması gerektiği düşünüldü. Yani burada birçok işlevin bir araya geleceği bir katmanlaşma tasarlandı. Katmanlaşma; ayrışımdan ziyade, birbiri içine geçen sosyal, sanat, spor ve kültürel alanların oluşmasını sağladı. Bu mekanlar rasyonel ofis bloğunu bölerek üst kotta yeni yaşam alanları açmıştır. Aynı zamanda plastik olarak ta kendini var etmiştir. Ayrıca rasyonel ofis blokları aralarına topoğrafya ile yeşil alan eklenerek bölünmüştür. Bu sayede çalışanların zeminle kurduğu ilişki üst katlara taşınmıştır. Yapının zeminle kurduğu ilişkiyi anlatır mısınız ? Projede zemin kente aittir. Zemin kurgusu kente kazandırılacak bir rekreasyon alanıdır. Dış yolları birbirine bağlayan ana aks ve buna bağlı kılcal akslar bir kurgu oluşturmaktadır. Çekirdek dışında kalan alanlar ağaçlandırılıp spor alanları eklenmiş ve ceşitli negatif mekanlarla da etkinlik alanları oluşturulmuştur. Negatif mekanların amacı etkinlik içinde bulunan insanları sirkülasyondan izole etmektir. Projede sosyal sirkülasyon şeması neyi ifade etmektedir ? Bu aslında çalışanlar ile ziyaretçileri belirli noktalarda ayrıştıran ve belli mekanlarda birleştiren bir kurgudur. Zeminden yukarı doğru ilerleyen kurgunun başlangıç noktasını ticaret alanları oluşturur. Bu ticaret alanları geleneksel çarşı kültürüne bir gönderme yapmaktadır. Çarşı, insanları +16.00 kotundaki meydana götüren bir köprüdür aslında. Burada yeme-içme alanları bulunmaktadır. Önemli bir özelliği de, meydanı sanat beslemektedir. “Meydanı sanatla beslemek” söylemini açar mısınız ? Meydanın üstünde sanat galerisi bulunmaktadır. Meydana ulaşan bir kişi yukarı baktığında galeri boşluğu sayesinde sanat galerisini görebilmektedir. Burada galeri insanı sarmaktadır. Kesitte ofis bloğunun devrilip araya sosyal mekan katıldığı görülmekte. Evet evet! Sergi mekanının en üst katından bahsettiğiniz bloğa bağlanan bir köprü kütüphane tasarlanmıştır. Ziyaretçiler kütüphanenin yanında bulunan yürüyen bantlar yardımıyla diğer sosyal alana bağlanabilir. Bu sosyal alan iki ofis bloğu arasına konumlanmıştır. Çok amaçlı salonun bulunan yerde, aynı zamanda ofislerde çalışanlara özel yemek ve dinlenme alanları mevcuttur. Kabuğun üst kısmında açılan güneş yarığı ile gün ışığı mekanlara rahatça girebilmektedir. Projede, birçok farklı işlevin katmanlaştığı görülmekte. Bu durum çalışan – ziyaretçi problemleri oluşturur mu ? Hayır, çekirdeklerdeki asansörlerden biri sosyal asansör olarak kurgulandı. Bunlar sadece sosyal mekanlara çıkmakta ve bu sayede ziyaretçilerin ofise girmeleri engellenmiş olmaktadır. Ekoloji adına yapılanları anlatır mısınız ? Blokların parçacıl yapısı pasif havalandırma dikkate alınarak tasarlanmıştır. Ofis blokları hem yatayda hem de düşeyde ayrılarak maksimum hava dolaşımı sağlanmıştır. Projenin güneye bakan ofis bloğu yükseltilerek açığa çıkan çekirdeklerin yüzeyleri yeşil alg ile kaplanmıştır. Karbondiositi oksijene çevirip, enerji üreten algler, modüler olarak oluşturulmuş iki cam yüzeyin arasında bulunmaktadır. Böylelikle bioyakıt üretimi ile enerji tüketimine çevreci bir çözüm sağlanmış olur. Teşekkürler.

Etiketler

Bir yanıt yazın