2. Mansiyon, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

Proje Raporu

Buluşma(ı). Bir araya gelmek (ıı). Karşılaşmak (ııı). Kavuşmak.

Çağdaş bir toplum inşa etmenin yegâne yolu toplumdaki her türlü bireyin kendini özgür hissedebileceği ve farklı bireylerin birbirleriyle “buluşma” eylemine imkan veren bir yüzey inşa etmekten geçer. Bu çerçevede tasarlanan Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Merkezi projesi ve çevresi bünyesinde sağlıklı sosyal ilişkilere izin veren; fiziksel, kavramsal ve kültürel konteksi barındıran ve bu kontrastlardan zenginlik üretilmesine imkân sağlayan bir arayüz fikrinden gelişmiştir.

ÜST ÖLÇEK YAKLAŞIMI

Kampüs ölçeğinde alana bakıldığında, proje alanının kampüsün doğu ve batı akslarını birbirine bağlayan bir düğüm noktası niteliği taşıdığı görülmektedir. Bu noktada tasarlanan meydan üniversite bünyesindeki her kullanıcının yararlanabileceği bir etkinlik alanına dönüştürülerek rekreatif ve davetkar bir yüzey tasarlandı. Proje Meydanından dağılan akslar alanda yer alan kütüphane binasına kadar uzanır. Alanda yer alan otopark bölgesinin çevresinin ağaçlandırılması ile otoparkın gölgelikli ve yakın çevre için görsel konfor sunabilen bir karakterde olması hedeflenmiştir. Proje alanında bulunan trafo binası da peyzajın bir parçası olacak şekilde restore edilmiştir. Meydandan projeye uzanan rampalı aks Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Merkezi projesinin engelli öğrenciler için de erişilebilir olmasına imkân sağlamaktadır. Proje alanının güneyinde tasarlanan meydanda alınan topolojik kararlar ile alandaki eğimden faydalanan amfi basamaklar ile hem kütüphane binasından hem de tasarlanan proje alanından beslenen bir rekreasyon ve etkinlik alanı tasarlanmıştır

YERLEŞİM KARARLARI

Proje alanının kuzeyinde ve güneyinde tasarlanan meydanlar Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Merkezi projesinin kuzey güney aksında olabildiğince geçirgen olmasını gerektirmiştir. Projenin Doğu cephesi alanda yer alan kütüphane binasını referans alırken batı cephesi ise kampüsteki korunan ormanı referans alır. Kullanıcıları kuzey meydanından davet eden yapı, proje alanındaki eğimi kullanarak oluşturulan amfi basamaklar ile insanları avlusuna davet eder. Projenin merkezinde yer alan avlu, yapı içerisindeki her türlü dış mekân etkinliğine ev sahipliği yapması için tasarlanmıştır.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Merkezi projesi kampüsün doğu-batı aksında şekillenen bir düğüm noktası fikrinden üretilmiştir. Proje gerektiğinde tasarlanan kuzey ve güney meydanlarından beslenmekte gerektiğinde ise projenin ortasında yer alan avlu ile çevresini beslemektedir.

MİMARİ KURGU

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Merkezi projesinin mimari kurgusu kamusallık, sürdürülebilirlik, işlevsel verimlilik, tektonik ve kütlesel estetik gibi kavramların sentezinden oluşur. Kütle içindeki mekanların dağılımı dış mekândan alınan referanslara göre yerleştirilmiştir. Kütüphaneye bakan doğu cephesinde ofis ve idari birimler yerleştirilmiştir, böylece ofis mekanlarının sabah çalışma saatlerinde doğal güneş ışığından faydalanması düşünülmüştür. Projenin kampüs ormanı tarafında olan batı aksında ise sosyal birimler ve konferans salonu yerleştirilmiştir. Projede konferans salonunda gerçekleştirecek etkinlikler, açılıp kapanabilen paneller sayesinde gerektiğinde kapalı mekân içerisinde gerektiğinde ise dış mekanla bütünleşik şekilde gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır. Aksın devamında yer alan sergi alanı ise insanlar arasında kültür alışverişine imkân sağlayan bir mekân olarak tasarlanmıştır. Projede yer alan iki aks birbirine güneyde bağlanmıştır. Kütlenin iki kolunu birbirine bağlayan geçiş koridorunda, ormana bakacak şekilde bir teras kurgulanırken, bu aksın zemini kuzey-güney geçirgenliğini sağlamak adına boşaltılmıştır. Projede alınan cephe tasarım kararlarının ekonomik olmasına ve Bolu iklimine uyumlu, güneşin hareketlerine göre değişebilecek şekilde olmasına dikkat edilmiştir. Doğu ve batı cephesinde yer alan ızgaraya takılan güneş koruyucuları yapının iç mekânında çeşitlilik gösteren işlevlere göre yapıyı güneşten korumaktadır.

YAPIM SİSTEMLERİ

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Merkezi projesinin tasarım aşamasında yapının inşa edilirken kaynaklarının verimli kullanılmasına dikkat edilerek, yapının olabildiğince az hafriyat oluşturması amaçlanmıştır. Organize edilmiş şantiye planı sayesinde yapının peyzajı, temel kazım işlemleri sırasında ortaya çıkan toprak ile tasarlanması düşünülmüştür.

ENTEGRASYON

1992 yılında kurulan yaklaşık 20 yıldır mevcut bir düzeni bulunan kampüs içerisinde var olmak ve kullanıcının bu yapıyı benimsemesi adına kampüsün mevcut düzeninden faydalanılmıştır. Kampüs kullanıcılarının mevcutta bulunan “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi UBYS” programı üzerine entegre olarak öğrenci merkezi özelinde düzenlenen veya var olan duyulardan kullanıcıların haberdar olması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra mevcut otobüs hattı ve ring hattı özelinde kararlar alınarak kullanıcıların erişilebilirliği sağlanmıştır.

 

Etiketler

Bir yanıt yazın