1. Ödül, Sürdürülebilir Fuar Alanı Karşılama – Sergi – Sunu Mekanı Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması

25. Uluslararası Yapı & Yaşam Kongre Ve Fuar Alanında “Sürdürülebilirlik” Teması Kapsamında Geliştirilmesi Beklenen Karşılama-Sergi-Sunu Mekanı.

Tasarım Konusu ve Teması

Tanımından da anlaşılacağı üzere bir fuar alanı, bir ürünün sergilenmesi ve bu ürünün potansiyel kullanıcılarının bilgilendirilmesi amacıyla kurulur. Sergileme ve bilgilendirme eylemlerinin gerçekleştirildiği bir mekanda; aslında herhangi bir tasarımdan beklenebilecek, kullanışlı olma ve estetik değer barındırma (çekicilik) gibi temel özellikler de aranır. Böyle bir mekanda kurulacak ve toplu bir amaca hizmet edecek olan karşılama-sergi-sunu mekanının aynı özellikleri gösterebilmesi, dahil olduğu fuar alanı içindeki devamlılığı (bir diğer deyişle sürdürülebilirliği) açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle tasarım aşamasında, “sürdürülebilirlik” kavramı ele alınırken; kavrama yüklenen anlamın, tasarımın temel özelliklerini ve böyle bir tasarıma dair oluşabilecek beklentileri olumsuz etkilememesi amaçlanmıştır. Özetle; sürdürebilir bir tasarım yapılması amaçlanırken birçok anlamda mekansal olarak zayıf olabilecek bir tasarım yapmaktan kaçınılmıştır.

Sürdürülebilirlik

Söz konusu tasarımın sürdürülebilir olma durumu için süreç; yapısal sürdürülebilirlik ve mekansal sürdürülebilirlik olarak iki alt başlıkta değerlendirilmiştir.

Malzeme olarak (hammadde elde edimi ve bu hammaddenin işlenmesi de dahil) çevreye duyarlı, hasır ip, çuval ve ahşap elemanların kullanılması; bu malzemelerin mekanı oluşturmak adına birleştirilmesi sırasında, aşırı süslemeden uzak ve sade bir uygulama gerçekleştirilmesi; kullanılacak malzemelerin toplam (kapalı) hacminin temin edilebilecek ve taşınmasını kolaylaştıracak düzeyde düşük olması, malzemelerin hem kendilerinin hem de uygulama tekniklerinin birçok alternatiflerinin olması gibi kararlar tasarımın yapısal “sürdürülebilirliği” için alınan kararlardır.

Kağıt üzerine çizilen bir çizgi gibi, bir iple üç boyutlu bir ortamda birçok tanımlama yapılabilmesinin çok sayıda ve farklı mekansal durumlar önerebilmesi; düşeyde ve yatayda yaratılabilecek bu mekansal durumlar için bir ipi hareket ettirebilecek kadar düşük bir kuvvetin (enerjinin) yeterli olabilmesi; önerilen mobilyaların modüler bir sistemin parçaları olması ve bu sayede alternatif bir çok düzenleme yaratılabilmesi; sadece daha ince iplerden sıkça örülmüş bitkisel kaynaklı bir malzeme olan çuvallar ile bir mekanda ihtiyaç duyulabilecek saydamlık, yarı saydamlık ve kapalılık durumlarının gene birçok farklı biçimde oluşturulabilmesi gibi kararlar ise tasarımın” mekansal sürdürülebilirliği” için alınan kararlardır.

Önerilen Yapım ve Kullanım Senaryosu

30-40 mm çaplarındaki hasır halatlar, 2 m’lik aralıklar atlayacak şekilde örülerek; mevcut yapının yarışma alanını içinde barındıran açıklığına açık bir çatı örülmüştür. Şartnamede belirtilen sergi alanı ise yine ipler yardımıyla, 2 pafta ve bir ahşap çerçeveden oluşacak sergileme elemanlarının asılmasıyla oluşturulmuştur. Paftaları çatı örtüsüne bağlayan ip, örtüye basit bir pursik düğümü ile bağlanıp, paftaların yatayda ve kısıtlı olarak çevresinde hareket ettirilebilmesi sağlanarak devingen bir mekan arayışı sorgulanmıştır. Şartnamede yer alan stantların yerleşimi ise planda görüldüğü gibi olup, bu alanlarda ayırıcı, aynı zamanda da eşya veya poster asmak için kullanılacak olan çuval kumaşları kullanılmıştır. Çuval kumaşlarından yapılacak ayırıcılar, üretim kolaylığı açısından bir adet çuvalın enine sahiptir. (Normal keten bir çuval 90 x 90 x 125 mm’dır.)
Fuar alanında kullanılacak mobilyalar ise ahşap iskelet olarak detaysız bir işçilikle üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu mobilyaların çevresi de çuval kumaşıyla kaplanabilir. Şartnamedeki depo çözümü için ise, fuar alanından çevreye dönük olan dörtlü oturma birimleri ve masaların iç kısımlarının kullanılması önerilmektedir.

Fuar alanında tek sabit etken halat çatı örtüsüdür, bunun dışında istenildiği takdirde, tasarlanan mobilyaların farklı kombinasyonlarda kullanımı ile anlık çözümler üretilebilir. Sponsor firmalara ait tanıtım için çuval kumaşından yapılan ayırıcılar tahsis edilebilir. Çatı örtüsü izdüşümü olarak fuar alanından fazla yer kapladığından, fuar alanı dışındaki yerlere insanların geçmesini engellemeyecek şekilde (yere değmeyen, tepeden asılan) çözümler kullanılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın