1. Ödül, Sanayiden Kültüre Mekânların Dönüşümü Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

1. Ödül, Sanayiden Kültüre Mekânların Dönüşümü Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

Gelenekselliğin ve modernizmin kesişimi ile Tokat Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümü projesinde geçmiş ve gelecek bir arada düşünülerek tasarlanmıştır. Tokat’ı her yönüyle araştırmaya ve anlamaya çalışarak başlayan bu süreçte alanın endüstriyel kimliği korunmuş ve alanın sanayi geçmişi tasarımın yapı taşı olarak düşünülmüştür. Bu yapıtaşlarına Tokat’ın 6000 yıllık tarihini, kültürünü, anılarını ve geçmişini ilmek ilmek işleyerek sanayi alanına yeni bir gelecek örülmesi planlanmıştır. Çalışma alanındaki dönüşümün yalnızca mekânsal değil 21. yüzyılın getirdiği ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda sürdürülebilirlik kapsamında olması amaçlar arasındadır. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değen üretim, öğrenim ve kalkınma şekli sayesinde; kadın emeğinin, döngüsel ekonominin, yerel halkın ekonomiye katkısının erişilebilir ve yenilenebilir enerji koşullarında üretime dönüşmesi amaçlanmıştır. Eşitsizliklerin giderilebileceği, sürdürülebilir toplulukların ve şehirlerin oluşmasını sağlayan bir kalkınma modeli planlanmıştır. Sanayiden dönüşen bu mekânın kullanıcılarının irdelenmesi ve en doğru fonksiyonlarının tanımlanabilmesi tasarlanan alandaki deneyimi artırabilmek için elzemdir. Farklı saatlerde farklı kullanıcıların yer alması, alanın geçirgenliği kapsamında bu kullanıcı grupların birbirine temas etmesi, bağlanması ve kopması, kadın ve erkeklerin eşitliğinin irdelenmesi, gençlerin ve yetişkinlerin hem kendi içlerinde hem birbirleri ile karşılaşmalarının mekâna dönüşmesini sağlayan en önemli durumlardan biridir.

Etiketler

Bir yanıt yazın