1. Ödül (İkikerebir Mimarlık), Athenaeum of World Architecture ’20

1. Ödül (İkikerebir Mimarlık), Athenaeum of World Architecture ’20

İkikerebir Mimarlık'ın, Rio De Jenario'da kentsel bir arayüz - mimarlık ile ilgili öğrenme mekanı olarak tasarladığı INSIDE OUT isimli projesi, UNI Competitions "The time to build architecture for architecture Athenaeum of World Architecture'20" Uluslarasarı Fikir Yarışması'nda jüri seçimiyle 1. proje oldu.

PROJE METNİ

Rio de Janerio, bölgesel olarak insanların sosyo-ekonomik durumlarına göre ayrıştığı bir şehirdir. Nüfusunun oldukça büyük bir bölümü “favelas” denilen mahallelerde yaşamaktadır. Yerel yönetim birtakım projeleriyle bölge halkının yaşam koşullarını düzeltmeyi ve buradaki yaşamı şehrin diğer kesimleriyle birleştirmeyi hedeflemektedir. Bu kopukluğun giderilmesi insanlar arasındaki iletişimin ve sosyal dengenin sağlanması için önemlidir.

Bunların yanı sıra Rio de Janerio, sokak sanatının yasal olduğu şehirlerin başında gelmektedir. Ayrıca yerel yönetim de bu çalışmaları desteklemekte ve sokaklardaki duvarların renkli birer tuvallere dönüştürülmesi için halkı teşvik etmektedir. Farklı gelir düzeylerine göre gruplaşmaların olduğu kentte sanat birleştirici bir güç görevi görmektedir.

Inside-Out projesi, var olan düzenlerin dışında yeniden bir mimari var oluşun ve mimarlığın öğretici yanının vurgulandığı bir projedir. “Inside-Out” mimarlığın mevcut tüm düzenlerinin dışında deniz ile kara arasında bir boşluk yaratarak bir ara yüz oluşturmayı hedeflemektedir. Projede; toprağın yerine suyun içerisinde bir boşluk yaratılmıştır. Mimarlığın, gezegene nasıl el sürebileceğinin somut bir örneği olmalıdır.

Inside-Out Athenaeum’u sadece mimarlara veya belirli bir bilgi birikimine sahip olan kişilere değil, tüm insanlığa ait bir yapıdır. Inside-Out Athenaeum’unda sosyal sınıf farklıları ortadan kalkar. Tüm insanlar için ilham veren bir yer haline gelir. Bu, sadece yarık açılarak oluşturulmuş bir boşluk değil, gezegenin topoğrafyasına yaptığı tekil bir müdahale ile kendi yapısal hacmini oluşturan bir hamledir. Inside Out, farklı kotlardan deneyimlenen, çeşitli sanat etkinlikleri, ve enstalasyonlara olanak tanıyan aralıklar, denizi yaran duvarlar üzerinde resim , videomapping ve graffity sanatçılarının çalışmalarını sergileyebilecekleri yüzeyler barındıran kentsel bir aralıktır. Yarık açıldıktan sonra ortaya çıkan deniz zemini, arada oluşan kotlar, yapının ucundaki iskele ve kent arasında kesintisiz ulaşım ve dolaşım sağlayabilen devingen bir kurguya sahiptir. Kısacası, mekân kendisinin doğal ihtiyaçlarını, kendi doğalını yaratarak fiziksel karşılığını bulandır: Var olandan, var olmayanı yaratmak; Inside-Out Athenaeum’unda tam olarak bu olur.

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın