1. Ödül, Çuhadaroğlu Alüminyum 2015 Öğrenci Proje Yarışması

Gözlem insanın yeryüzüyle kurduğu ilkel bir ilişkiden daha öte bir zamana tekabül eder. Yani insanın doğadan koptuğu ya da -maya başladığı zamana.

Bir yerin doğasını gözlemlemek orayı var eden ilişkilerden arınıp, ayrıntılarda aramak değil o alanın toplamına erişme, -görsel teşhir etme duygusuyla alakalıdır. Oysa doğa ayrıntıların toplamıdır. Bir yer  ilişkilerinden arındırılırsa o yer “herhangi bir yer” haline gelir.

Proje;

Bir yerin en güçlü hissedildiği yer olan zemine ya da salt zeminden oluşuyormuş algısına herşeye hakimken hiçbirşeyi tam algıyamadığımız doğayı konturlerden ibaret gördüğümüzü düşündüğümüz bir zamanın içerisine değil,

Ölçeğin bozulup,sıkışıp o yere ait ilişkilerin yoğunlaştığı bir aralık olarak gözlemi yorumlamaktadır. 

Proje;

Zeminde dalgaların kayaya çarptığı, zamansal olarak kayayı aşındırırdığı, rüzgarın boşluklardan geçerek uğuldadığı, güneşin boşluklardan sızarak gün boyunca kayalıklara taparcasına batana kadar kayanın üzerinde yer değiştirdiği bir aralıktır.

Yüzyıllardan beri gelen kayaların kendine has dokularının oluşumlarını, denizin yükselmesini, mağaraları, yoğun ilişkilerle dolu olarak görülen doğanın kendi içerisinde sıkıştığı bir çok ilişkinin karşılaştığı alanların zonklamasıdır. Doğaya ait bir gözlem kişisel olarak bu anın içerisinde geçen herşeydir.

Gözlem böylece sadece göze ait bir duygu değil  gözlemlenen ortamın bütün ilişkilerine kendini açara orada anlık bir yaşam faaliyeti gerçekleştirme halidir. Yada düşünme anı. Kayanın içerisinde ki ruh halimizle dalganın önündekinin yada rüzgarın karşısındakinin farklı olması gibi birşeydir bu.

Jüri Raporu:

10 Sıra Numaralı Proje:

Mevcut tabiat parçalarının okunması ve süreç içindeki aşınmaları kararlı bir tavırla ve dozunda proje tasarımına entegre edilmiştir. Projede gözlemin sadece görme üzerinden değil, kinestetik deneyim aracılığı ile yapılmasının önerilmesi, farklı gözlem biçimleri sunulması, seçilen yer ve yapılan tasarımın birbiriyle uyumlu olması açısından olumlu bulunmuştur. Proje önerisi olan yapının kütlesinin iri olması ise olumsuz bulunmuştur. Seçici Kurul, projeyi oy çokluğuyla (6/3 – A. Ç., Z. Ş., B. U.) birincilik ödülüne değer bulmuştur

Etiketler

Bir cevap yazın